Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Một số kế hoạch về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin ở Kiên Giang

07/09/2021

Với quyết tâm cao nhất nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nữa Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, UBND tỉnh Kiên Giang tiếp tục giao cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì và phối hợp với các ngành cùng các tổ chức chính trị - xã hội triển khai tốt những kế hoạch đề ra… 

Tiếp đó, tỉnh cũng chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng kế hoạch, xác định nhiệm vụ và có những giảỉ pháp thực hiện thông qua việc quán triệt sâu sắc Chỉ thị của Trung ương, kế hoạch của Ban chỉ đạo quốc gia 515, của Quân khu và văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành, có liên quan; Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phổ biến rộng rãi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác hậu phương quân đội; trách nhiệm và quyết tâm của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương trong công tác tìm kiêm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Xây dựng chuyên mục của báo, đài cho công tác thu thập thông tin, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, tuyên truyền rộng rãi địa chỉ cổng thông tin điện từ về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ…
Củng cố, kiện toàn Ban chuyên trách, Ban chỉ đạo 515 của tỉnh; bổ sung nhiệm vụ cho các sở, ngành có liên quan, Xây dựng quy chế phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể; phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân trong việc tham gia các hoạt động tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tăng cường mối quan hệ đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với Ban chuyên trách, chính quyền các cấp, lực lượng quân đội và nhân dân các địa phương của Campuchia trên địa bàn đảm nhiệm. Kết hợp tốt giữa khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với vận động nhân dân cung cấp thông tin theo từng địa bàn công tác; Tổ chức lễ giao, nhận hài cốt liệt sĩ sau mỗi giai đoạn trang trọng, đúng quy định; tổ chức truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang liệt sĩ, thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta đối với các anh hùng liệt sĩ.
Tiếp tục thực hiện lấy mẫu hài cốt theo yêu cầu của tổ chức và thân nhân liệt sĩ để giám định AND; tổ chức chu đáo việc tiếp nhận mẫu hài cốt liệt sĩ do Đội K92 bàn giao, chuyển về trung ương lưu trữ theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, rút kinh nghiệm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; động viên khen thường những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai, thực hiện Đề án…
Trong giai đoạn tiếp theo, UBND tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc phối hợp, triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả, đảm bảo chính xác về thông tin cũng như hoàn chỉnh hồ sơ, danh sách liệt sĩ phục vụ tốt cho công tác bàn giao, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Đặc biệt, cơ quan thường trực Đề án cũng chủ động đề xuất một số kiến nghị, cụ thể là:
- Các cơ quan chức năng, đặc biệt là Hội Cựu chiến binh các cấp và Ban Liên lạc các đơn vị tích cực cung cấp thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ cho lực lượng chuyên trách làm cơ sở phục vụ cho công tác khảo sát, tìm kiếm quy tập đạt hiệu quả cao. 
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho chủ trương tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ có một phần thông tin và mộ không có thông tin để giám định ADN; đồng thời tổ chức lấy mẫu của thân nhân liệt sĩ để lưu trữ phục vụ cho công tác đối chứng sau này. Hướng dẫn nghiệp vụ và kinh phí để thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ.

- HĐND và ƯBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí hàng năm để thực hiện nhiệm vụ cải tạo, nâng cấp các hạng mục công trình nghĩa ưang liệt sĩ, đặc biệt là nâng cấp mộ liệt sĩ; đồng thời quy định mức đối với việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ; Mức bồi dưỡng, phụ cấp độc hại đối với cán bộ làm công tác quản trang./. 

Xem