Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bạc Liêu: Tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững

09/04/2021

Tích cực thực hiện công tác giảm nghèo, trong những năm qua Bạc Liêu đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư cho công tác này. Trong đó, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác giảm nghèo gắn với thực hiện các phong trào thi đua đã mang lại những kết quả đáng phấn khởi. 

 Một trong những phong trào góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo là phong trào Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Đây là một trong 5 nội dung lớn của cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động.

Để thực hiện tốt cuộc vận động này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các địa phương thường xuyên phối hợp với các cơ quan truyền thông, các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, nhất là những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo bền vững. Đồng thời, tích cực vận động xây dựng Quỹ Vì người nghèo, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp tham gia hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh để tạo sự đồng thuận, thống nhất của các tầng lớp nhân dân trong quá trình bình xét hộ nghèo, cận nghèo tại cơ sở. Các đơn vị cũng phối hợp tốt trong việc rà soát hộ nghèo, bảo đảm tính chính xác theo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và có sự tham gia của người dân. Trong đó, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện tốt công tác rà soát, nắm chắc điều kiện, hoàn cảnh của người dân ở địa bàn, những hộ nghèo, hộ có nguy cơ tái nghèo để có biện pháp giúp đỡ kịp thời.
1_4.jpg
Bạc Liêu tich cực triển khai phong trào thi đua Cả nước chung tay vì người nghèo 
Trong 5 năm qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thực hiện Tháng cao điểm Vì người nghèo gắn với phong trào Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với các ngành, các tổ chức thành viên triển khai tuyên truyền, vận động đóng góp, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo được trên 56,175 tỷ đồng và vận động trực tiếp đóng góp xây dựng, bàn giao hàng trăm công trình dân sinh, hàng trăm căn nhà đại đoàn kết do các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ…
Từ nguồn đóng góp cho Quỹ Vì người nghèo, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã triển khai hỗ trợ đối ứng xây dựng 4.209 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn về nhà ở. Trong số hộ nghèo được MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp nhận giúp đỡ, hỗ trợ phương tiện sản xuất, cây - con giống có 14.561 hộ thoát nghèo; hỗ trợ trên 75.000 lượt học sinh là con hộ nghèo, cận nghèo về dụng cụ học tập, sách vở có điều kiện đến trường; vận động hỗ trợ quà tết cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, những người yếu thế trong xã hội… với tổng trị giá gần 100 tỷ đồng.
Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh do Ủy ban MTTQ Việt Nam chủ trì gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương được các tổ chức thành viên của Mặt trận cụ thể hóa bằng những kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện hàng năm. Từ đó, nhiều mô hình hay được triển khai nhân rộng và đạt kết quả đáng khích lệ. Điển hình như phong trào Nông dân giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ các hộ nông dân về liên kết sản xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm; phong trào thi đua Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch; phong trào Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của Đoàn Thanh niên; phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm kinh tế giỏi của Hội Cựu chiến binh; cuộc vận động Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ…
Đẩy mạnh công tác truyền thông về giảm nghèo bền vững, thời gian qua, các sở, ngành, địa phương và các cơ quan báo chí đã có nhiều hình thức đa dạng, phong phú trong việc biên soạn, phát hành các tin bài, tuyên truyền về chính sách, chương trình giảm nghèo, về gương điển hình hộ nghèo làm kinh tế giỏi vươn lên thoát nghèo; các tổ chức, đoàn thể, cá nhân thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và giảm nghèo trên địa bàn tỉnh…
Đến nay, đã tổ chức hơn 110 cuộc đối thoại trực tiếp với người thuộc hộ nghèo, cận nghèo về các chính sách giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn, xã vùng dân tộc thiểu số và thu hút trên 5.175 người tham dự; xây dựng, sửa chữa 24 cụm pa-nô tuyên truyền công tác giảm nghèo trực quan bằng thông điệp trên địa bàn các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các xã có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao.
Bên cạnh đó còn tích cực triển khai thực hiện phong trào thi đua Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau. Qua đó, đã truyền tải phổ biến các chính sách, chương trình giảm nghèo đến đông đảo cộng đồng, người dân; khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của người nghèo, loại bỏ dần tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào các chính sách của Nhà nước để tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo, vươn lên khá giả; số nghèo, cận nghèo, tái nghèo, phát sinh nghèo mới rất ít.
 
Xem