Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thúc đẩy những kết quả ASEAN đạt được trong năm 2020

23/03/2021

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021 về việc chủ trì, điều phối Cộng đồng Văn hoá – Xã hội ASEAN (ASCC) tại Việt Nam và chuẩn bị cho Hội nghị Hội đồng ASCC lần thứ 25, ngày 23/3, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TBXH tổ chức Hội nghị điều phối Cộng đồng ASCC năm 2021. Tham dự có đại diện Lãnh đạo cấp Cục/Vụ phụ trách và các chuyên viên đầu mối thuộc các Bộ, ngành, đơn vị liên quan. Ông Nguyễn Mạnh Cường – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ LĐ-TBXH) chủ trì Hội nghị.

IMG-9971.JPG

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết, mục tiêu của Hội nghị nhằm cập nhật tiến độ triển khai các hoạt động ASEAN của các Bộ, ngành thuộc ASCC tại Việt Nam. Đồng thời chuẩn bị nội dung cho Hội nghị ASCC lần thứ 25, Hội nghị SOCA lần thứ 30, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3/2021; Chuẩn bị cho Giám sát và đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch tổng thể ASCC 2025; Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch hành động giai đoạn 2021-2025 thực hiện “Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của cộng đồng văn hoá-xã hội đến năm 2025” (Đề án 161).

3 trọng tâm ưu tiên của Brunei trong năm Chủ tịch ASEAN 2021

Chia sẻ về những ưu tiên năm Chủ tịch ASEAN 2021 của Brunei Darussalam, bà Hà Thị Minh Đức – Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế cho biết, đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2021,Brunei Darussalam mong muốn duy trì và thúc đẩy những kết quả ASEAN đạt được trong năm 2020.
IMG-9983.JPG
Bà Hà Thị Minh Đức – Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế phát biểu tại Hội nghị
“Với chủ đề của năm ASEAN 2021 là “Cùng quan tâm, Cùng chuẩn bị, Cùng thịnh vượng”, Brunei Darussalam muốn nhấn mạnh ba lĩnh vực ưu tiên khi là Chủ tịch luân phiên của khối, đó là: (i) Phát huy tinh thần đùm bọc chia sẻ để xây dựng một Cộng đồng ASEAN hòa hợp và tự cường, với người dân được đặt ở vị trí trung tâm; (ii) Chuẩn bị cho tương lai, duy trì tính tương thích và tự cường của ASEAN trong đó chú trọng giải quyết các nội dung hợp tác liên ngành, liên trụ cột; (iii) Tạo cơ hội cho mọi người được hưởng lợi thông qua các sáng kiến nâng cao sự thịnh vượng bền vững của khu vực” – bà Hà Thị Minh Đức thông tin.
Trên cơ sở ưu tiên của Chủ tịch ASEAN 2021, ông Dương Hải Hưng – Phó Vụ trưởng Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam tham gia ASEAN 2021 với chủ trương và phương châm coi ASEAN là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; Chủ động, tích cực đóng góp củng cố đoàn kết, thống nhất trong ASEAN; Duy trì các ưu tiên mà Việt Nam đã thúc đẩy trong năm 2020; Bảo đảm đoàn kết, thống nhất và hợp tác trong ASEAN...
“Điểm chính của Việt Nam tham gia ASEAN 2021 là phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, tập trung vào hai nhóm: (i) Nhóm các kết quả về đẩy mạnh xây dựng Cộng đồng ASEAN và (ii) Nhóm các kết quả về ứng phó Covid-19” - Dương Hải Hưng cho biết.
Ưu tiên triển khai hiệu quả các thoả thuận/cam kết đã đạt được trong năm 2020
Về định hướng tham gia trên Trụ cột Văn hoá – Xã hội trong năm 2021 của Việt Nam, Việt Nam sẽ ưu tiên triển khai hiệu quả các thoả thuận/cam kết đã đạt được trong năm 2020 bao gồm Tuyên bố ASEAN về HRD, Tuyên bố Hà Nội về Thúc đẩy CTXH, Bản Tường thuật về Bản sắc ASEAN; Chú trọng hợp tác trong các lĩnh vực an sinh xã hội, lao động – việc làm, phụ nữ, trẻ em và các nhóm yếu thế trong xã hội; Tham gia vào quá trình triển khai các sáng kiến trong khu vực về ứng phó với Covid-19; Giảm nhẹ, giảm thiểu rủi ro, ứng phó và phục hồi hiệu quả thiên tai, thảm hoạ, khói mù và dịch bệnh; Triển khai sáng kiến về ASEAN ca và treo cờ ASEAN; Thúc đẩy sự tham gia của Việt Nam trong AICHR.
5S5A2720--2-.JPG
Ông Dương Hải Hưng – Phó Vụ trưởng Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao chia sẻ về Đề án Việt Nam tham gia ASEAN 2021
Bộ LĐ-TBXH với vai trò chủ trì Cộng đồng Văn hóa-xã hội ASEAN tại Việt Nam sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao điều phối ưu tiên/văn kiện/hoạt động tại Việt Nam trong năm 2021 và theo Đề án 161 theo tiến độ cam kết. Đồng thời, là cầu nối để kết nối giữa các Bộ, ngành và Ban Thư ký ASEAN. Phối hợp với Ban Thư ký ASEAN trong việc chuẩn bị các văn kiện của SOCA, ASCC và các hoạt động liên quan, cũng như xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 161 giai đoạn 2021-2025.
Liên quan đến xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 161 giai đoạn 2021-2025, tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh – thành viên Nhóm tư vấn đã trình bày dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án 161.
Theo đó, Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao của Bộ LĐ-TBXH tại Đề án ASEAN và thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Cộng đồng Văn hoá – Xã hội ASEAN đến năm 2025 trong lĩnh vực lao động và xã hội giai đoạn 2021-2025.
Để thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả ở cấp quốc gia các mục tiêu của Cộng đồng Văn hoá – Xã hội ASEAN đến năm 2025, bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh cho biết, Bộ LĐ-TBXH sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp như: Rà soát, lồng ghép và tổ chức thực hiện các nội dung về lao động và xã hội của Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025 và các hoạt động của các cơ quan hợp tác chuyên ngành ASEAN trong kế hoạch, chính sách, chương trình của Bộ và ngành LĐ-TBXH; Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về hợp tác ASEAN trong lĩnh vực lao động và xã hội và Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN; Tăng cường hệ thống thông tin, báo cáo, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu; Thúc đẩy vận động, thu hút nguồn lực; Hoàn thiện hệ thống tổ chức và nâng cao năng lực cán bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ để thực hiện Đề án ASEAN.
Cũng tại Hội nghị, với vai trò là Cơ quan chủ trì ASCC tại Việt Nam, Bộ LĐ-TBXH phối hợp với Ban Thư ký ASEAN tổ chức Nhóm công tác về Giám sát và Đánh giá thực hiện Kế hoạch tổng thể ASCC 2025 với mục tiêu nâng cao năng lực cho 15 cơ quan chuyên ngành thuộc ASCC trong việc thực hiện Kế hoạch tổng thể ASCC 2025. 
Xem