Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thông báo nâng cấp Hệ thống

22/01/2021

Từ ngày 22/01 đến ngày 10/02/2021, Trung tâm Thông tin, Bộ LĐ-TBXH thực hiện nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu và Hệ thống mạng của Bộ.

Trong thời gian nâng cấp, Cổng Thông tin điện tử của Bộ, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, website của các đơn vị đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ có thể bị ảnh hưởng hoặc tạm dừng hoạt động.

Trung tâm Thông tin, Bộ LĐ-TBXH trân trọng thông báo.
Xem