Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo triển khai nhiệm vụ 2021

22/01/2021

 Sáng ngày 21/01/2021, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự lễ tổng kết có Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội Lê Văn Thanh; ông Tô Đức – Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, đại diện các Bộ, ngành liên quan cùng toàn thể cán bộ, công chức của Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo.

IMG-3756--1-.JPG
Thủ tướng  Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất cho Bộ LĐTBXH vì có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020
Ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giảm nghèo bao trùm
Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đánh giá cao sự chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo trong năm 2020, mặc dù bị tác động bởi đại dịch Covid-19, số lượng công chức rất hạn chế, nhưng Văn phòng đạt được những kết quả hết sức ấn tượng.
Theo Thứ trưởng Lê Văn Thanh, năm 2020 là năm cuối kết thúc giai đoạn 2016-2020 phải tổng kết, đánh giá nhiều Nghị quyết, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo đã tham mưu cho Bộ báo cáo Chính phủ báo cáo Quốc hội về kết quả 06 năm thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13; Báo cáo Chính phủ về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020; Báo cáo Chính phủ số về tổng kết, đánh giá 12 năm thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo. 
Anh-3---1262.jpg
Thứ trưởng Lê Văn Thanh đánh giá cao sự chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo trong năm 2020
Đồng thời, tham mưu cho Bộ báo cáo Chính phủ trình Quốc hội khoá XIV đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025; giúp Ban Chỉ đạo, lãnh đạo Bộ tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao.
“Mặc dù đất nước còn nhiều khó khăn nhưng lĩnh vực giảm nghèo tiếp tục được Quốc hội, Chính phủ quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Việt Nam đã hoàn thành, về đích trước 10 năm so với Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDG’) về giảm nghèo, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao” – Thứ trưởng Lê Văn Thanh nhấn mạnh.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng Lê Văn Thanh chỉ ra những hạn chế trong công tác giảm nghèo trong năm 2020 như: chậm ban hành chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; công tác phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ trong việc xây dựng Chương trình mục tiêu quốc ga giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 còn thiếu chặt chẽ, nhất quán dẫn đến sự chậm chễ trong trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư; một số nhiệm vụ không triển khai được theo kế hoạch chương trình đề ra từ đầu năm...
Anh-1---1227.jpg
Toàn cảnh Hội nghị
Thứ trưởng Lê Văn Thanh đánh giá năm 2021 là năm tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đại dịch Covid-19 chưa thể kết thúc ngay; tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng bảo trợ xã hội còn cao; kết quả giảm nghèo chưa bền vững, dễ tái nghèo; và cũng là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025.
Do đó, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đề nghị Văn phòng quốc gia về giảm nghèo tham mưu cho Bộ báo cáo Chính phủ trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giảm nghèo bao trùm; Phát huy vai trò tham mưu, giúp việc và sớm ban hành chương trình công tác của Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021; Hướng dẫn các địa phương tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 làm căn cứ triển khai, thực hiện các chế độ, chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2022-2025; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác giảm nghèo; Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, đơn vị liên quan như: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ; Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư...trong triển khai công tác.
Chỉ tiêu giảm nghèo đều đạt và vượt mục tiêu, chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao
Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2020, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, ngành tham mưu và trực tiếp nghiên cứu, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực giảm nghèo.
Anh-4---1256.jpg
Ông Tô Đức - Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo phát biểu tại Hội nghị
Cụ thể, đơn vị đã tham mưu cho Bộ trình ban hành 01 Nghị định của Chính phủ, 02 Nghị quyết của Chính phủ, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trình Lãnh đạo Bộ ban hành 22 Quyết định...Trước tác động của dịch Covid-19, Văn phòng Quốc gia giảm nghèo đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các Nghị quyết Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 về các biện pháp và chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, thực hiện hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo là 7.953.036 người, với kinh phí 5.946,854 tỷ đồng.
Với vai trò giúp việc Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo đã tham mưu, phục vụ lãnh đạo Ban Chỉ đạo, lãnh đạo Bộ tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao.
Theo đó, giai đoạn 2016-2020, nguồn lực đã được bố trí, huy động để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững là hơn 93.000 tỷ đồng. Trong đó, bao gồm: Vốn ngân sách Trung ương: 45%; vốn ngân sách địa phương: 11%; vốn xã hội hóa: 23,5%; vốn ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các hoạt động ASXH của MTTQVN các cấp: 20%; vốn viện trợ: 0,5%.
Kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo đều đạt và vượt mục tiêu, chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 9,88% (năm 2015) xuống còn 2,75% (năm 2020), bình quân giảm 1,43%/năm, tỷ lệ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 50,43% (năm 2015) xuống còn 24% (năm 2020), đạt mục tiêu Nghị quyết Quốc hội, Chính phủ giao.
Thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo được nâng lên rõ rệt. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, liên kết vùng nghèo được ưu tiên từng bước đầu tư, làm thay đổi diện mạo địa bàn nghèo, ĐBKK. Các cấp, các ngành và người dân đã nỗ lực, thi đua thực hiện Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thoát nghèo đã được nhiều người dân thực hiện trên phạm vi cả nước với nhiều tấm gương, điển hình lan tỏa tích cực trong cộng đồng.
Cũng trong năm 2020, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo đã tham mưu cho Bộ báo cáo Chính phủ trình Quốc hội khoá XIV đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025.
Liên quan đến tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021-2025, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo đã chủ động nghiên cứu, tham mưu cho Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, năm 2020 Chính phủ chưa ban hành Nghị định nên chưa đủ cơ sở pháp lý để tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn mới.
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Văn phòng Quốc gia giảm nghèo đề ra mục tiêu: tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 0,75%-1,2%/năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.
Xây dựng, trình ban hành và hướng dẫn thực hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo, chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 và rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; phân loại hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội để thực hiện các biện pháp trợ giúp xã hội, hỗ trợ ổn định cuộc sống từ nguồn ngân sách địa phương, nguồn lực huy động cộng đồng… 

    

Xem