Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 sẽ bàn nhiều nội dung quan trọng

08/09/2020

 Đại diện Chủ tịch ASEAN 2020, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ chủ trì các Hội nghị. Trong khuôn khổ Hội nghị sẽ có các Hội nghị: Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53, Ủy ban Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ),

 Hội đồng Điều phối ASEAN lần thứ 27; Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+1(PMC) với 10 Đối tác đối thoại, Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 (APT) lần thứ 21,

Bộ trưởng Ngoại giao Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 10; Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 27.
Phiên họp đặc biệt Hội đồng Điều phối ASEAN về phát triển tiểu vùng.
Đặc biệt, trong khuôn khổ Hội nghị sẽ có Đối thoại cấp Bộ trưởng ASEAN về tăng cường vai trò của phụ nữ đối với hòa bình và an ninh bền vững.
Và Đối thoại giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với các Đại diện Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền. 
Xem