Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Lào Cai: Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện năm 2020

14/11/2020

Tính đến 31/10/2020, tỉnh Lào Cai có số người tham gia BHXH tự nguyện là 5.656 người, tăng 1.720 người (43,7%) so với cùng kỳ năm 2019, đạt 55,37% so với chỉ tiêu phấn đấu BHXH Việt Nam giao, chiếm 1,24 % so với lực lượng lao động. Để hoàn thành mục tiêu do BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Lào Cai đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong những tháng cuối năm.

Theo đó, BHXH Lào Cai sẽ phối hợp với Bưu điện tỉnh Lào Cai tiếp tục tổ chức gần 100 Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện dự kiến thu hút hơn 8.000 người dự; đồng thời tổ chức chiến dịch ra quân với mô hình chia nhóm, cụm phân theo địa bàn, giao chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện cho các nhóm. Chỉ đạo BHXH các huyện cử cán bộ tuyên truyền, vận động trực tiếp người dân tại các cụm dân cư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Bên cạnh đó, BHXH Lào Cai tiếp tục triển khai các giải pháp thường xuyên để mang lại hiệu quả lâu dài trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện như: Tham mưu với UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Lào Cai để lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT đặc biệt là thực hiện các chỉ tiêu về số người tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Phối hợp với chính quyền cấp cơ sở để tranh thủ sự ủng hộ, phát huy vai trò của cá nhân những người có uy tín như trưởng thôn, trưởng bản, tổ trưởng dân phố, khu dân cư…là cầu nối để tiếp cận, truyền thông về chính sách BHXH tự nguyện với người dân vùng sâu, vùng xa trong quá trình triển khai các hình thức tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện; lồng ghép tuyên truyền thông qua vai trò của các tổ chức, đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân.
Thứ hai, đổi mới, triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền trong đó có cần tăng cường tuyên truyền truyền trên sóng phát thanh, truyền hình, báo chí, website của cơ quan BHXH tỉnh và thông qua đối thoại để nâng cao hiểu biết của người dân, hỗ trợ, nâng cao hiệu quả cho các hình thức tuyên truyền tư vấn, vận động trực tiếp người dân tham gia BHXH tự nguyện
Ngoài ra, tăng cường giám sát chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống đại lý thu trong việc tư vấn, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện được giao hàng năm đồng thời tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, trang bị kỹ năng đối với tổ chức làm đại lý thu.
Bên cạnh đó tập trung nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng môi trường làm việc năng động, nghiêm chỉnh chấp hành nội dung quy chế và đạo đức công vụ của cán bộ BHXH cũng như đội ngũ đại lý thu BHXH, BHYT để người dân đặt niềm tin vào chính sách, vào đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH từ đó có ý thức tự giác, trách nhiệm hơn trog việc tham gia BHXH tự nguyện.
 
Xem