Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

TP.HCM tuyển dụng 14 vị trí nhân lực chất lượng cao

11/11/2020

Ngày 11/11, UBND TP.HCM cho biết, TP vừa ban hành quyết định về kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học của TP.HCM năm 2020.

Theo kế hoạch, TP.HCM thực hiện thu hút chuyên gia cho 14 vị trí trực thuộc các cơ quan, đơn vị gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư 1 vị trí; Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao 3 vị trí; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao 5 vị trí; Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 5 vị trí.

Việc thu hút nhân tài nhằm phục vụ cho các chương trình, kế hoạch, dự án nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trên các lĩnh vực trọng điểm của TP. Tăng cường thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích nguồn chất xám trong và ngoài nước, đặc biệt là đội ngũ trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài tham gia nghiên cứu, tư vấn cho TP trong các lĩnh vực hoạch định chiến lược và phát triển các ngành, lĩnh vực mũi nhọn.
Điều kiện, tiêu chuẩn tham dự là cá nhân có lý lịch rõ ràng, nếu có quốc tịch nước ngoài thì không thuộc diện cấm hoặc hạn chế nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Có đủ sức khỏe và đủ năng lực hành vi dân sự. Không thuộc đối tượng đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
Trường hợp đang ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân theo chương trình, dự án khác thì vẫn được tham dự nếu các điều khoản của hợp đồng lao động đang ký kết không mâu thuẫn với các yêu cầu của việc thu hút theo quy định này.
Đồng thời, chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác, thành tích nghiên cứu, cấp độ và số lượng danh hiệu, giải thưởng… của vị trí thu hút.
Các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt sẽ được trợ cấp ban đầu là 100 triệu đồng để khuyến khích và ổn định công tác. Tiếp đó, TP.HCM sẽ chi trả mức lương hàng tháng với số tiền bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số của bảng lương chuyên gia cao cấp.
Xem