Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội thảo Nhóm liên ngành về các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản

08/10/2020

Trong các ngày 6-7/10/2020, tại Hải Phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TBXH) tổ chức Hội thảo Nhóm liên ngành về các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản. Tham dự và chủ trì Hội thảo có Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ LĐ-TBXH Nguyễn Văn Bình; đại diện Văn phòng ILO Việt Nam; đại diện Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tại Việt Nam; các Tổ chức Quốc tế; các chuyên gia về Luật và giới từ Bộ Tư pháp; đại diện ngành Luật từ các trường Đại học Luật Hà Nội, Đại học Quốc gia, Học viện Phụ nữ…

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ LĐ-TBXH Nguyễn Văn Bình cho biết, Hội thảo được tổ chức thành 02 phiên nhằm trao đổi, thảo luận những sửa đổi, bổ sung của Bộ luật Lao động năm 2019 liên quan đến các tiêu chuẩn lao động cơ bản và dự thảo Nghị định quy định chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới (Phiên thứ nhất); đồng thời lấy ý kiến Tham vấn dự thảo Sổ tay đánh giá tác động xã hội và đánh giá tác động về giới của chính sách (Phiên thứ 2).

IMG-5804.JPG

Phiên hội thảo thứ nhất về Những sửa đổi, bổ sung của Bộ luật Lao động năm 2019 liên quan đến các tiêu chuẩn lao động cơ bản và dự thảo Nghị định quy định chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới 

Tại phiên thứ nhất, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Văn Bình trình bày Những sửa đổi, bổ sung của Bộ Luật Lao động năm 2019 liên quan đến các tiêu chuẩn lao động cơ bản. Theo đó, Bộ Luật Lao động năm 2019 với 17 chương, 220 điều với 3 định hướng trong đó việc đảm bảo phù hợp, tiệm cận với các tiêu chuẩn lao động quốc tế, nhất là các tiêu chuẩn lao động cơ bản là một trong 3 định hướng được bổ sung, sửa đổi bao gồm: (1) Quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể của người lao động; (2) Bình đẳng, không phân biệt đối xử trong lao động; (3) Bảo vệ lao động chưa thành niên.
Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến cho Dự thảo Nghị định quy định chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới. Các vấn đề được quan tâm tập trung vào các nội dung: quấy rối tình dục tại nơi làm việc, nhà trẻ, nhà mẫu giáo, phòng vắt trữ sữa…
IMG-5871.JPG
Phiên làm việc thứ 2 về Sổ tay đánh giá tác động xã hội và đánh giá tác động về giới của chính sách
Tại phiên làm việc thứ 2, các chuyên gia làm việc theo nhóm để tập trung thảo luận về dự thảo Sổ tay hướng dẫn đánh giá tác động xã hội và đánh giá tác động về giới của chính sách.
Cuốn Sổ tay hướng dẫn đánh giá tác động xã hội và đánh giá tác động về giới được Ban soạn thảo thống nhất với Vụ Pháp chế và Dự án bổ sung, chi tiết và chắt lọc kiến thức về đánh giá tác động xã hội và về giới theo hướng ứng dụng, trả lời các câu hỏi ai, làm gì, làm như thế nào, bằng cách nào và khi nào làm. Đây là một tài liệu được xây dựng công phu bao gồm các bộ công cụ, nội dung, các tiêu chí đánh giá tác động, mẫu công cụ thu thập thông tin và các ví dụ cụ thể đi kèm. Việc thực hiện lồng ghép giới không chỉ được dành riêng một chương về đánh giá tác động về giới mà còn được lồng ghép trong suốt quá trình: từ thiết kế - biên soạn và hướng dẫn thực hành, góp phần giúp cho người dùng có thể hình dung và áp dụng cách thức lồng ghép giới trong đánh giá tác động chính sách.
Xem