Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đông Timor nỗ lực hướng tới việc gia nhập ASEAN

08/09/2020

Ngày 08/9/2020, Hội nghị trực tuyến của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN với Đông Timor về sự gia nhập ASEAN của Đông Timor đã được tổ chức. Đây là hoạt động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, với vai trò là Chủ tịch Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC) chủ trì tổ chức nhằm triển khai kết quả của Hội nghị ASCC lần thứ 23 được tổ chức vào ngày 23/6/2020 liên quan đến đơn xin gia nhập là thành viên ASEAN của Đông Timor.

IMG-4321.jpg
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, với vai trò là Chủ tịch Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN chủ trì tổ chức hội nghị trực tuyến
Tham dự hội nghị trực tuyến, bên cạnh đoàn Đông Timor, về phía ASEAN có sự tham gia của các quan chức phụ trách Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN (SOCA) các nước thành viên ASEAN; Chủ tịch và Phó Chủ tịch của 15 cơ quan chuyên ngành thuộc trụ cột Văn hóa – Xã hội ASEAN; các đại diện đến từ Ủy ban các đại diện thường trực ASEAN và Ban Thư ký ASEAN. Về phía Việt Nam, tham dự có đại diện Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành thuộc Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN và đại diện một số tổ chức, đơn vị có liên quan.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trưởng SOCA Việt Nam đánh giá cao việc Đông Timor đã nhanh chóng đưa ra các câu trả lời đối với Bảng hỏi của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN theo các lĩnh vực chuyên ngành của các cơ quan thuộc Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN. Trên cơ sở xem xét và rà soát các câu trả lời, Hội nghị SOCA lần thứ 28 tổ chức vào ngày 22/9/2020 đã thống nhất về sự cần thiết của việc tổ chức các hội nghị trực tuyến giữa các cơ quan chuyên ngành của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN với các cơ quan chuyên ngành tương ứng của Đông Timor để trao đổi và làm rõ thêm thông tin về các trả lời của Đông Timor.
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyến khảo sát thực tế của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN bị hoãn lại do dịch bệnh COVID-19, các hoạt động trao đổi, tham vấn trực tuyến như vậy rất cần thiết, góp phần tăng cường kết nối và trao đổi thông tin giữa ASEAN với Đông Timor. Theo đó, Trưởng SOCA Việt Nam đề nghị đại diện SOCA các nước thành viên ASEAN, Chủ tịch và Phó Chủ tịch các Cơ quan chuyên ngành của Cộng đồng tích cực đưa ra các ý kiến đóng góp và đầu vào cũng như chia sẻ quan điểm để bổ sung, hoàn thiện cho các câu trả lời của Đông Timor.
IMG-4330.jpg
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến
Tiếp đó, bà Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đầu mối SOCA Việt Nam đã trình bày về các lĩnh vực hoạt động và ưu tiên của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN gắn với Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN 2025. Phía Đông Timor cũng có bài trình bày tổng quan về các lĩnh vực liên quan đến văn hóa – xã hội cơ chế hoạt động quốc gia. Đồng thời, trình bày về các nỗ lực hướng tới việc gia nhập ASEAN.
Kết thúc phiên toàn thể, Hội nghị bước vào các Phiên chuyên ngành, trong đó các đại biểu đã trao đổi sâu hơn và làm rõ thêm thông tin về các trả lời của Đông Timor đối từng lĩnh vực chuyên ngành bao gồm: môi trường, khói mù, quản lý thiên tai, trợ giúp nhân đạo, thanh niên và thể thao, giáo dục.

Các thảo luận chuyên ngành trong các lĩnh vực y tế, lao động, phúc lợi xã hội và phát triển, giảm nghèo phụ nữ và giới, trẻ em, thông tin và truyền thông, công vụ, nông nghiệp và phát triển nông thôn…sẽ tiếp tục được thảo luận giữa các cơ quan chuyên ngành của ASEAN với Đông Timor trong ngày 10/9/2020. 

Đông Timor nộp đơn chính thức xin gia nhập ASEAN vào năm 2011. Theo đó, Nhóm công tác của Hội đồng Điều phối ASEAN (ACCWG) đã được thành lập để nghiên cứu và đưa ra các khuyến nghị lên Hội đồng Điều phối ASEAN về các vấn đề liên quan đến việc gia nhập ASEAN của Đông Timor.
Hội nghị ACCWG lần thứ sáu đã thống nhất về việc từng trụ cột Cộng đồng ASEAN bao gồm Chính trị - An ninh, Kinh tế và Văn hóa – Xã hội cần tổ chức các chuyến công tác đến Đông Timor để khảo sát sự sẵn sàng cũng của Timor-Leste trong việc trở thành thành viên của ASEAN.
Cộng đồng Chính trị - An ninh đã tổ chức chuyến công tác khảo sát đến Đông Timortừ ngày 4-6/ 9/2019. Cộng đồng Kinh tế và Văn hóa – Xã hội đã lên kế hoạch tổ chức chuyến khảo sát trong năm 2020.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các chuyến khảo sát này sẽ lùi lại và dự kiến sẽ được tổ trong thời gian sớm nhất khi dịch COVID-19 được kiểm soát.

 

Xem