Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ trên địa bàn 3 tỉnh Phú Thọ, Bắc Kạn và Thái Nguyên

22/05/2020

Ngày 21/5/2020, Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Nguyễn Tiến Tùng - Thanh tra viên cao cấp - Chánh thanh tra Bộ LĐ-TBX, thành viên Ban chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và các cơ quan, ban ngành có liên quan của tỉnh Phú Thọ.

 Phát biểu khai mạc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Tùng nhấn mạnh việc triển khai các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là việc làm chưa có tiền lệ, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Do đó, chính quyền địa phương, các đoàn thể của tỉnh phải thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

IMG-3274.jpg

Đồng chí Nguyễn Tiến Tùng - Chánh thanh tra Bộ LĐ-TBXH làm việc với đại diện UBND tỉnh Phú Thọ

Sau khi nghe đại diện UBND tỉnh Phú Thọ báo cáo tình hình triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, những khó khăn, vướng mắc khi triển khai chính sách hỗ trợ và nghe đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan trao đổi tình hình cho thấy: UBND tỉnh Phú Thọ đã quán triệt các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thực sự sâu, rộng đến mọi đối tượng, người dân; việc triển khai rà soát đối tượng đủ điều kiện hưởng hỗ trợ về cơ bản đã thực hiện cẩn thận, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.
IMG-3283.jpg
Đồng chí Bùi Đức Nhẫn – Giám đốc Sở LĐ-TBXH tỉnh Phú Thọ phát biểu tại buổi làm việc
Tuy nhiên, trong thời gian qua việc triển khai hỗ trợ ngườidân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ diễn ra quá chậm (tính đến thời điểm ngày 19/5/2020 vẫn chưa thực hiện chi tiền hỗ trợ), chưa kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là không đúng với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH trong việc triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Để khắc phục tình trạng trên đồng chí Nguyễn Tiến Tùng đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ triển khai một số công việc sau:
-  Yêu cầu các sở, ban, ngành và các tổ chức có liên quan khẩn trương vào cuộc để triển khai ngay, quyết liệt hơn trong việc chi hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó khẩn trương chi hỗ trợ cho các đối tượng đã xác định theo Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định; có biện pháp xác minh, rà soát các đối tượng còn lại xong trước ngày 29/5/2020 và hoàn thành chi giải ngân gói hỗ trợ người dân trước ngày 20/6/2020.
- Việc chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 cần thực hiện đúng nguyên tắc, đối tượng theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, bảo đảm công khai, minh bạch, không bỏ sót, trùng lặp đối tượng được hỗ trợ.
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ cần phát huy vai trò của mình trong việc hỗ trợ, theo dõi, xác định. đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ tại các xã, phường, thị trấn để bảo đảm đúng đối tượng được hỗ trợ; đồng thời phối hợp kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để bảo đảm tính công khai, minh bạch trong việc hỗ trợ.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Bùi Đức Nhẫn - Giám đốc Sở LĐ-TBXH tỉnh Phú Thọ, thành viên Ban chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của tỉnh Phú Thọ đã cam kết trong thời gian tới sẽ triển khai nhanh việc chi hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
* Trước đó, trong hai ngày 18 và 19/5/2020, Đoàn kiểm tra, giám sát của Thanh tra Bộ LĐ-TBXH hội phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Lê Hữu Long – Thanh tra viên cao cấp - Phó Chánh thanh tra Bộ LĐ-TBXH hội làm trưởng đoàn đã làm việc với đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên cùng các cơ quan, ban ngành có liên quan của tỉnh.
DSC06545_1.JPG
Đồng chí Lê Hữu Long - Phó Chánh thanh tra Bộ LĐ-TBXH làm việc với đại diện UBND tỉnh Bắc Kạn
DSC03827.JPG
Đồng chí Lê Hữu Long làm việc với đại diện UBND tỉnh Thái Nguyên
Trên cơ sở báo cáo kết quả triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của 2 tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên đã cơ bản hoàn thành việc chi hỗ trợ cho các đối tượng người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo, đang triển khai, rà soát các đối tượng còn lại. Đồng chí Lê Hữu Long đánh giá cao kết quả triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn 2 tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên và yêu cầu các cơ quan, ban, ngành của tỉnh cần tiếp tục hoàn thành 100% chi hỗ trợ có các đối tượng đã được UBND tỉnh phê duyệt, khẩn trương rà soát các đối tượng còn lại để thực hiện công tác chi hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19 theo đúng nguyên tắc, đối tượng quy định tại Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, bảo đảm công khai, minh bạch, không bỏ sót, trùng lặp đối tượng được hỗ trợ.
 
Xem