Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

TPHCM: Chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hàng tháng tại nhà trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19

06/04/2020

 UBND TP.HCM có văn bản gửi các sở, ngành liên quan và UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn về việc thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hàng tháng tại nhà trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.

 UBND TP.HCM đã chấp thuận đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng hàng tháng tại nhà, thông qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng chống dịch COVID-19.

 UBND TP.HCM giao Bưu điện TP chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND các quận huyện, phường xã, thị trấn thực hiện việc chi trả này (không thu phí). Thời gian tổ chức chi trả từ ngày 6 đến ngày 24 hàng tháng.
UBND cấp quận huyện, phường xã có trách nhiệm phối hợp, kịp thời thông tin cho người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng về việc thay đổi phương thức, thời gian và địa điểm chi trả.
Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM, trên địa bàn thành phố có khoảng 45.000 người hưởng chính sách có công với cách mạng lãnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng.
Việc chi trả chính sách tại nhà nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo TP.HCM yêu cầu người trên 60 tuổi ở nhà toàn hoàn toàn để tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch. Đa số người có công với cách mạng là người lớn tuổi, sức khỏe không tốt
Chi trả tại nhà cũng nhằm tránh tập trung đông người cùng một thời điểm để lãnh trợ cấp, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Tuy nhiên, việc này lại cần nhiều nhân lực nên thời gian chi trả kéo dài từ ngày 6 đến ngày 24 hàng tháng, thay vì chi trả từ ngày đầu tháng như thường lệ.
Xem