Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc

09/03/2020

 WHO cùng Bộ Y tế Việt Nam vừa xây dựng bộ infographic hướng dẫn những việc cần làm để phòng chống bệnh Covid-19 tại nơi làm việc.

 Giữ gìn nơi làm việc sạch sẽ và vệ sinh

WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc
Rửa tay thường xuyên và đúng cách
WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc
Tăng cường vệ sinh đường hô hấp thật tốt
WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc
Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi
WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc
Tham vấn các khuyến cáo về đi lại trước khi đi công tác
WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc
Khuyến cáo mới nhất của WHO về biện pháp phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc
Thúc đẩy phương án làm việc từ xa nếu có thể
WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc
Tuân thủ các hạn chế về đi lại, di chuyển hay tụ tập đông người
WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc
Khuyến cáo những người bị ốm hãy ở nhà

 

WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc
Xem