Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đoàn kiểm tra số 1155 của Ban Bí thư thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Bộ LĐ-TBXH về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương

19/11/2019

Ngày 18/11/2019, Đoàn Kiểm tra số 1155 của Ban Bí thư do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Bộ LĐTBXH về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

IMG-3374.JPG

Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Trưởng đoàn Kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng) phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh mục đích của buổi làm việc lần này là thảo luận, đóng góp hoàn chỉnh, thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Bộ LĐ-TBXH để báo cáo Ban Bí thư. Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí đánh giá cao Ban cán sự đảng Bộ LĐTBXH đã chấp hành nghiêm túc quyết định, kế hoạch kiểm tra; chuẩn bị chu đáo các báo cáo và tài liệu để làm việc với Đoàn. Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận Ban cán sự đảng Bộ LĐ-TBXH đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương trong Bộ, ngành theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương; đã cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình của Bộ, ngành LĐ-TBXH; đặc biệt đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nhiều văn bản chính sách, pháp luật lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, trong đó có dự thảo Bộ luật lao động. Dự thảo báo cáo đã đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, những việc chưa đạt được, phân tích nguyên nhân, đề xuất, kiến nghị, trong đó có đề xuất, kiến nghị đối với Ban cán sự đảng Bộ LĐ-TBXH.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH cho biết trong thời gian vừa qua, Ban cán sự đảng Bộ và các đơn vị liên quan đã làm việc tích cực, chuẩn bị nội dung kiểm tra với sự hướng dẫn nhiệt tình, trách nhiệm của Đoàn kiểm tra. Đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng đánh giá cao tinh thần làm việc hết sức nghiêm túc, khách quan, thẳng thắn của các thành viên Đoàn Kiểm tra; đồng thời ghi nhận dự thảo báo cáo đã có những đánh giá, nhận định sát với tình hình hình hoạt động của Bộ và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ. Đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng Bộ LĐ-TBXH thay mặt Ban cán sự đảng tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra và khẳng định ngay sau buổi làm việc hôm nay sẽ họp Ban cán sự đảng Bộ thảo luận những nhiệm vụ cần làm ngay để khắc phục những hạn chế trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương./.
Xem