Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hiệu quả từ vốn vay xóa đói, giảm nghèo

27/12/2011

Hoạt động trên địa bàn rộng có 25 đơn vị hành chính, trải rộng trên 3 vùng, miền, gồm trung du, đồng bằng và bãi ngang ven biển, nhưng Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã không ngừng nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động trên địa bàn.

Hiện nay Phòng giao dịch (PGD) đã cho vay 8 chương trình tín dụng của Chính phủ là: Chương trình hộ nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; học sinh sinh viên, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường, hộ nghèo về nhà ở, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.

Đối với các xã có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ chưa cao, việc tuyên truyền, định hướng giúp bà con sử dụng vốn có hiệu quả luôn được quan tâm và chú trọng... Thông qua tín dụng ưu đãi, đồng vốn chính sách đã đến tay các hộ nghèo, các đối tượng chính sách trên địa bàn toàn huyện. Qua đó góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội tại địa phương, thực hiện xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, từng bước hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Ông Võ Hồng Ngọc – Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bình Sơn cho biết, có 77 cơ sở hội và 340 tổ tiết kiệm và vay vốn tham gia hoạt động, quản lý tốt nguồn vốn cho vay, đôn đốc vay trả đúng hạn. Để giúp người dân và các đối tượng khách hàng được tiếp cận nhanh nhất các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, NHCSXH huyện đã tổ chức giao dịch công khai tại trụ sở của Ngân hàng và các điểm giao dịch tại 25/25 xã, thị trấn. Hàng tháng, cán bộ của ngân hàng xuống từng cơ sở để trực tiếp thực hiện công tác giao dịch như cho vay, thu lãi, thu nợ, phổ biến các chính sách mới…

Đồng vốn NHCSXH thực hiện đầu tư đạt hiệu quả cả về mặt kinh tế và xã hội, đã góp phần thực hiện giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2010 là 3.761 hộ; cho hơn 6.000 HSSV thuộc diện hoàn cảnh khó khăn vay vốn để tiếp tục học tập, không một em nào bỏ học vì thiếu kinh phí; giải quyết kịp thời cho 432 hộ nghèo không có nhà ở hoặc nhà ở tạm bợ; cho 28 hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn vay vốn làm ăn theo Quyết định 32 của Chính phủ với số tiền 140 triệu đồng, góp phần thực hiện chủ trương đảm bảo an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, ngân hàng giải quyết cho 820 hộ vay hơn 5 tỷ đồng để xây dựng trên 1.400 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, góp phần chuyển đổi bộ mặt nông thôn theo hướng văn minh, sạch đẹp. Nhiều hộ tại xã Bình Dương (Bình Sơn) nhờ được vay vốn hộ nghèo đã mua tôm giống và đưa khoa học kỹ thuật vào nuôi tôm thẻ chân trắng, mỗi năm một hộ thu hơn 100 triệu đồng/ha; trong 2 năm trở lại đây nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển từ trồng lúa sang trồng cây hoa màu, đặc biệt là trồng cây ớt, nhiều hộ cho thu nhập gần 200 triệu đồng/ha, góp phần cải thiện đời sống.


Xem