Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Dự án SVTC: 10 năm – một chặng đường

28/11/2004

Dự án “Tăng cường Trung tâm Dạy nghề” gọi tắt là Dự án SVTC bắt đầu được triển khai tại Việt Nam từ tháng 10/1994 theo Hiệp định song phương giữa hai Chính phủ Việt Nam và Thuỵ Sỹ. Cơ quan chủ quản là Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và đơn vị tài trợ là Cơ quan Hợp tác phát triển Thuỵ Sỹ (SDC) đã uỷ nhiệm cho Tổng cục Dạy nghề và Tổ chức Swisscontact quản lý và thực hiện Dự án.

Trong những năm gần đây, ngành Dạy nghề Việt Nam đã được khôi phục và có bước phát triển mới, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Hiện nay, số lượng học sinh được đào tạo từ khu vực dạy nghề dài hạn chỉ chiếm 15% và khu vực này đang được khá nhiều dự án đầu tư, trong khi đó khu vực dạy nghề ngắn hạn chiếm tới 85% qui mô đào tạo nghề nhưng chưa được sự quan tâm, đầu tư đúng mức. Chính vì vậy, Dự án SVTV đã chọn dạy nghề ngắn hạn làm đối tượng tác động và SVTC cũng là dự án duy nhất đầu tư vào khu vực này. Mục tiêu của Dự án là tăng cường năng lực cho Trung tâm Dạy nghề ở một số tỉnh/thành phố trọng điểm trong việc cung cấp kỹ năng nghề để người học nghề có nhiều cơ hội hơn khi tham gia vào thị trường lao động. Quan hệ hợp tác giữa Dự án SVTV và hệ thống các trung tâm dạy nghề tập trung vào 4 lĩnh vực chính sau: Xây dựng chương trình đào tạo nghề theo môđun; đầu tư nâng cấp trang thiết bị dạy nghề; bồi dưỡng tay nghề chuyên môn và kỹ năng giảng dạy của giáo viên; phát triển tổ chức phù hợp với đặc thù riêng của từng trung tâm. Bắt đầu từ 4 trung tâm dạy nghề (TTDN) tại TP Hồ Chí Minh (TPHCM), sau 10 năm triển khai Dự án đã có 27 TTDN tại 5 tỉnh, thành phố là TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Thừa Thiên – Huế, Nam Định được tham gia Dự án (TPHCM: 11, Hà Nội: 8, Thừa Thiên – Huế: 4, Hải Phòng: 3, Nam Định: 1). Nhiều cơ sở dạy nghề khác cũng đã tiếp nhận và sử dụng các thành quả của SVTC. Điều đó cho thấy tính bền vững, ảnh hưởng tích cực và sâu rộng của Dự án đến hệ thống dạy nghề ngắn hạn của Việt Nam. Sau một thập kỷ triển khai Dự án SVTC đã có khoảng 70 – 100 nghìn người học nghề được hưởng lợi gián tiếp từ các trang thiết bị được nâng cấp, các chương trình đào tạo mang tính thực tiễn và chất lượng giảng dạy cao hơn. 20 TTDN đã bắt đầu thực hiện quá trình phát triển tổ chức nhằm tăng cường năng lực cho bộ phận đào tạo và ứng dụng các công cụ quản lý mới. Khoảng 12.700 cán bộ và giáo viên của các TTDN được nâng cao năng lực chuyên môn qua các khoá tập huấn do Trung tâm, nhóm hoạt động hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức. Khoảng 750 giáo viên tại các TTDN được tập huấn để nâng cao kỹ năng giảng dạy lý thuyết và thực hành. 11 giảng viên hạt nhân do chuyên gia nước ngoài của SVTC đào tạo đã và đang thực hiện các khoá tập huấn này. Tài liệu tập huấn kỹ năng giảng dạy lý thuyết và thực hành đã được dịch sang tiếng Việt và được phổ biến rộng rãi. 27 TTDN đã được nâng cấp về trang thiết bị dạy nghề với tổng kinh phí hơn 4,1 triệu frăng Thuỵ Sỹ (tương đương hơn 3,2 triệu USD). Hoạt động hỗ trợ này được tiến hành một cách minh bạch và công khai theo qui định của Dự án, căn cứ vào nhu cầu cụ thể về thiết bị của từng TTDN, vào nội dung của các Bộ chương trình đào tạo đã được biên soạn hay Biểu đồ Phân tích nghề DACUM. 39 biểu đồ Phân tích nghề DACUM đã hoàn thành với sự tham gia tích cực của giới kinh doanh và sản xuất, trong đó có 15 chương trình đào tạo nghề đã được Tổng cục Dạy nghề thẩm định và cho phép sử dụng rộng rãi trong hệ thống dạy nghề ngắn hạn ở Việt Nam. Dự án cũng đã đào tạo được 12 thông hoạt viên DACUM, 5 chuyên gia xây dựng chương trình và những người này đang cộng tác chặt chẽ với Dự án. Tiến trình xây dựng chương trình theo kỹ năng đã được cơ quan chức năng của Việt Nam chính thức công nhận là công nghệ xây dựng chương trình trong hệ thống Dạy nghề của Việt Nam. Tuy nguồn kinh phí khiêm tốn so với các Dự án khác (6,6 frăng Thuỵ Sỹ, tương đương 5,2 triệu USD), nhưng do Dự án đã lựa chọn cách tiếp cận đúng, cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, quản lý tốt và triển khai có hiệu quả nên đã được các cơ quan chức năng của Việt Nam, SDC, Swisscontsc và đặc biệt là các đoàn đánh giá quốc tế đánh giá cao. Kết quả đánh giá độc lập về Dự án SVTC vào cuối năm 2003 đã kết luận: Dự án đã áp dụng phương pháp tiếp cận mới với hiệu suất đầu tư cao, góp phần tích cực vào việc kích thích và tác động đến những thay đổi quan trọng trong cách tư duy và qui trình hoạt động của các TTDN. Dự án được đánh giá là thành công lớn nhấ
Xem