Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hải Phòng: 5 năm có 12.000 người đi XKLĐ

17/01/2005

Mấy năm trở lại đây, thành phố Hải Phòng đã đưa XKLĐ trở thành một nội dung chính của hội chợ việc làm và XKLĐ hàng năm. Quá trình gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, công khai giữa những doanh nghiệp với người lao động tại hội chợ đã hạn chế khâu trung gian, tránh các hiện tượng tiêu cực. Nhờ đa dạng hoá các mô hình xuất khẩu lao động, trong 5 năm (2000 – 2004), 12 đơn vị XKLĐ của Hải Phòng và 5 đơn vị trung ương về tuyển lao động tại địa phương đã đưa 12.036 người đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài, công việc ổn định và có tích luỹ. Sau một năm làm việc, người gửi về ít nhất là 15 triệu đồng, có người gửi được 40 triệu đồng.

Để đạt được mục tiêu năm 2005 xuất khẩu 3000 lao động, Ban chỉ đạo XKLĐ từ thành phố đến các quận, huyện phối hợp thực hiện nhiều biện pháp, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng lao động. Thành phố sẽ đình chỉ hoạt động XKLĐ của các doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ trách nhiệm với người lao động. Hoàng Vân (TTXVN)
Xem