Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Năm 2004: Xuất khẩu gỗ và hàng điện tử sẽ đạt trên 1 tỷ USD

24/11/2004

Theo Bộ Thương mại, trong 10 tháng, mặt hàng đồ gỗ xuất khẩu đạt 835 triệu USD, tăng 84,3%; hàng điện tử đạt 857 triệu USD, tăng 52,8% so với cùng kỳ năm 2003. Năm nay, nhờ chuyển dịch cơ cấu thị trường tiêu thụ hợp thị hiếu khách hàng, cho nên tốc độ xuất khẩu tăng đều. Dự báo năm 2004, cả hai nhóm mặt hàng nêu trên đạt kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD/nhóm mặt hàng trở lên./. PV

Xem