Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hiệu quả của cải cách hành chính trong hoạt động công chứng ở Đà Nẵng

12/11/2004

Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các tổ tiếp nhận và trả hồ sơ thuộc phòng công chứng số 1 và số 2 thực hiện cải cách hành chính theo chủ trương của Thành uỷ, UBND thành phố về tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, chống các hành vi quan liêu, tham nhũng, thiếu trách nhiệm của cán bộ, công chức các cấp.

Qua 4 tháng thực hiện, với những biện pháp cụ thể như: Cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ phải ghi giấy biên nhận, ghi rõ ngày giờ nhận và hẹn trả hồ sơ, nếu chưa giải quyết xong phải báo cáo trưởng phòng và mang đến nhà công dân hoặc trụ sở cơ quan để trả. Đối với trường hợp chưa đủ thủ tục, phải hướng dẫn rõ ràng, nếu cán bộ hướng dẫn không đủ thủ tục phải đến tận nhà hoặc cơ quan của người nộp hồ sơ để xin lỗi và nhận thêm giấy tờ bổ sung vào hồ sơ. Các tổ tiếp nhận và trả hồ sơ thực hiện chủ trương “5 không”: không nhận hối lộ, không nhũng nhiễu, không hách dịch, không vô trách nhiệm, không lãng phí thời gian và của cải. Hiện nay, việc công chứng các loại giấy tờ đã giảm rất nhiều thời gian so với trước đây. Chứng nhận hợp đồng chuyển dịch quyền sở hữu động sản giảm từ 30 ngày xuống còn 2 ngày; chứng nhận hợp đồng chuyển dịch quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở chỉ còn 3 ngày. Chứng nhận văn bản thoả thuận phân chia, văn bản khai nhận di sản thừa kế từ 30 ngày xuống còn 1 ngày kể từ khi biên nhận.Việc công chứng tại nhà đã tạo thuận lợi cho người dân khi đau ốm không thể trực tiếp đến phòng công chứng. Để quản lý chặt chẽ công việc tại các tổ tiếp nhận và trả hồ sơ, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã lập đoàn kiểm tra trách nhiệm của đơn vị, cán bộ, công chức trong việc giải quyết các yêu cầu của công dân và tổ chức, nếu ai vi phạm 2 lần/năm chủ trương “5 không” cơ thể bị buộc thôi việc. Nguyễn Văn Sơn (TTXVN)
Xem