Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

49 lao động của công ty chiếu bóng Vĩnh Phú được giải quyết đúng chế độ.

21/08/2004

Công ty chiếu bóng Vĩnh phú thuộc Sở Văn hóa- thông tin- Thể thao tỉnh Vĩnh phú trước đây là doanh nghiệp nhà nước, có chức năng làm dịch vụ chiếu bóng. Tuy nhiên, một thời gian dài Công ty không có việc làm, các rạp chiếu bóng đóng cửa, chỉ còn 1 số ít người xung vào đội quân phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa

Từ 1/1/ 1997, tỉnh Vĩnh phú tách thành Vĩnh phúc và Phú thọ, người ta quên mất công ty này. Thế là suốt 7 năm qua, 49 công nhân, lao động của công ty không biết bám vào đâu, không được hưởng bất kỳ chính sách nào. Trong kỳ họp gần đây, HĐND tỉnh Vĩnh phúc đã quyết định làm rõ, dùng tiền ngân sách để giải quyết chế độ chính sách cho số người lao động này. Qua công tác điều tra, xem xét cụ thể, tỉnh đã trích ngân sách 244 triệu đồng đóng bảo hiểm cho họ từ 1997 đến tháng 12/ 2003 . Những người đến tuổi nghỉ hưu, chờ nghỉ hưu đều được giải quyết chế độ, một số người được nghỉ việc theo chế độ thôi việc 1 lần. 10 lao động có tay nghề, tuổi còn trẻ được bổ sung vào công ty chiếu bóng và phát hành sách của nghành văn hóa để phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa.
Xem