Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Phát hành thử nghiệm trang INTRANET Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

19/08/2004

Để tiến tới phát hành Trang Thông tin điện tử trên mạng Toàn cầu InterNet Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành phát thử trên mạng IntraNet của Bộ

Để tiến tới phát hành Trang Thông tin điện tử trên mạng Toàn cầu InterNet Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành phát thử trên mạng IntraNet của Bộ vào đầu tháng 8/2004 nhân dịp ký niệm 59 năm thành lập Ngành. Chúng tôi rất mong sự đóng góp ý kiến của các Quý vị trong cơ quan. Ý kiến đóng góp về nội dung, hình thức và các vấn đề khác liên quan đến trang WEBSITE này xin gửi về Phòng Máy tính Văn phòng Bộ hoặc liên hệ qua điện thoại số: 8 254 692. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của Quý vị.
Xem