Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đề án thành lập Trung tâm công tác xã hội giai đoạn 2016-2020

Thời gian thực hiện đến

Tên chương trình: Đề án thành lập Trung tâm công tác xã hội giai đoạn 2016-2020
Giai đoạn thực hiện: 3 năm - 5 năm
Đơn vị chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội
Phạm vi thực hiện: Toàn quốc
Tên hồ sơ Ngày Trích yếu