Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chương trình quốc gia Bảo vệ trẻ em 2016-2020

Thời gian thực hiện đến

Tên chương trình: Chương trình quốc gia Bảo vệ trẻ em 2016-2020
Giai đoạn thực hiện: 5 năm - 10 năm
Đơn vị chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội
Đơn vị thực hiện: Cục Trẻ em
Phạm vi thực hiện: Toàn quốc

1. Mục tiêu tổng quát

Tăng cường các giải pháp đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; chủ động phát hiện, trợ giúp học sinh có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực học đường.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý trong nhà trường có khả năng nhận biết, thông báo và xử lý các hình thức xâm hại và bạo lực đối với trẻ em.

b) Xây dựng hệ thống hỗ trợ và bảo vệ trẻ em trong trường học.

c) Xây dựng cơ sở pháp lý quy định, hướng dẫn cơ chế, quy trình và các hoạt động bảo vệ trẻ em trong trường học.

Số ký hiệu Ngày Trích yếu
2361/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020
Tên hồ sơ Ngày Trích yếu