Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

Thời gian thực hiện đến

Tên chương trình: Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

1. Mục tiêu đến năm 2015:

a) Xây dựng và hoàn thiện quy trình xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ; xây dựng trung tâm lưu giữ nguồn gen đã được giám định để phục vụ cho công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin;

b) Điều tra tại 63 tỉnh, thành phố để thu thập, tổng hợp, cập nhật, bổ sung thông tin về liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin, thông tin về mộ và nghĩa trang liệt sĩ;

c) Thực hiện việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định gen;

d) Xác định bằng phương pháp thực chứng thông qua tìm kiếm, quy tập, khớp nối thông tin khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ; phương pháp giám định gen khoảng 10.000 hài cốt liệt sĩ (khoảng 5% số hài cốt hiện chưa có thông tin).

2. Mục tiêu đến năm 2020:

a) Xây dựng, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin;

b) Xác định bằng phương pháp thực chứng thông qua tìm kiếm, quy tập, khớp nối thông tin đạt 7.000 hài cốt liệt sĩ; phương pháp giám định gen đạt 70.000 hài cốt liệt sĩ (khoảng 20% số hài cốt hiện chưa có thông tin).

Số ký hiệu Ngày Trích yếu
150/QĐ-TTg 14/01/2013 Phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
Tên hồ sơ Ngày Trích yếu