Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh khánh Hòa

Thời gian thực hiện đến

Tên chương trình: Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh khánh Hòa
Giai đoạn thực hiện: 1 năm - 2 năm
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Công tác xã hội Khánh Hòa
Phạm vi thực hiện: Vùng địa lý

- Nhằm ngăn chặn nguy cơ mất đi mái ấm gia đình của trẻ em có nguy cơ cao

- Cải thiện và nâng cao chất lượng dinh dưỡng

- Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em

- Tạo điều kiện để đưa những trẻ em đã mất đi mái ấm gia đình về lại gia đình và cộng đồng thông qua việc thực hiện “lập kế hoạch gia đình lâu dài” cho trẻ trong dự án.

Đối tượng thụ hưởng

- Trẻ em dưới 16 tuổi là con em các gia đình hiện đang gặp khủng hoàng nhằm ngăn ngừa nguy cơ bị đưa vào các cơ sở nuôi dưỡng tập trung, hoặc những trẻ em hiện đang sống trong các cơ sở nuôi dưỡng tập trung, hoặc những trẻ em hiện đang sống trong các cơ sở nuôi dưỡng nhằm đưa trẻ đoàn tụ về với gia đình

- Trẻ em từ 0- 6 tuổi là con em các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

- Phụ nữ là bà mẹ đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang rơi vào khủng hoảng, và đang ở giai đoạn thai kỳ từ 36 tuần trở lên

- Phụ nữ là bà mẹ đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang rơi vào khủng hoảng và đang ở giai đoạn thai kỳ từ 36 tuần trở lên

- Trẻ từ 10 tuổi trở xuống đang được nuôi dưỡng trong trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Tên hồ sơ Ngày Trích yếu