Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Dự án cho vay vốn tạo việc làm với lãi suất thấp

Thời gian thực hiện đến

Tên chương trình: Dự án cho vay vốn tạo việc làm với lãi suất thấp
Giai đoạn thực hiện: 3 năm - 5 năm

Điều kiện để được vay vốn giải quyết việc làm

Không ít người lao động muốn vay vốn ưu đãi từ quỹ giải quyết việc làm nhưng băn khoăn không biết mình có thuộc diện đối tượng được vay hay không?

Theo chính sách hỗ trợ tạo việc làm thì đối tượng được hỗ trợ vay được chia làm hai:

1/Cơ sở sản xuất kinh doanh:

-Có giấy phép hoạt động hợp pháp

-Có phương án vay vốn kinh doanh khả thi, thu hút lao động làm việc ổn định ở địa phương

-Dự án vay vốn được cơ quan có thẩm quyền xác nhận

-Có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định

2/Người lao động:

-Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự

-Cần vay vốn để tự tạo việc làm hoặc tạo việc làm cho thành viên trong hộ gia đình hoặc thu hút thêm lao động

-Đang cư trú hợp pháp tại địa phương

Tên hồ sơ Ngày Trích yếu