Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Chưa gia nhập
Tên văn bản:
Công ước số 147
Công ước về Vận chuyển hàng hóa trên biển (các tiêu chuẩn tối thiểu), 1976
Lĩnh vực văn bản:

Việc làm

Tổ chức ban hành:
Tổ chức lao động quốc tế
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực của văn bản:

21/04/2010

Tên văn bản:
Công ước số 147 Công ước về Vận chuyển hàng hóa trên biển (các tiêu chuẩn tối thiểu), 1976
Tải về:

Chung nhan Tin Nhiem Mang