Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 383
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
1365/QĐ-LĐTBXH 11/11/2020

: Quyết định số 1365/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

4165/VBHN-BLĐTBXH 21/10/2020

Văn bản hợp nhất Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg và Quyết định số 02/2020/QĐ-TTg

2939/LĐTBXH-PCTNXH 06/08/2020

Về việc đề nghị góp ý dự thảo Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp, hỗ trợ phục hồi và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán trở về

1679/QĐ-LĐTBXH 08/11/2019

Quyết định số 1679/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

745/QĐ-LĐTBXH 30/05/2019

Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dung các biện pháp tư pháp; hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập...

1875/QĐ-LĐTBXH 28/12/2018

Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các mô hình hỗ trợ người bán dâm

4748/LĐTBXH-PCTNXH 09/11/2018

Công văn số 4748/LĐTBXH-PCTNXH v/v triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018

4748/LĐTBXH-PCTNXH 09/11/2018

Công văn số 4748/LĐTBXH-PCTNXH v/v triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018

4164/LĐTBXH-PCTNXH 04/10/2018

Công văn số 4164/LĐTBXH-PCTNXH V/v mời tham gia hội nghị chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý học viên tại các Cơ sở cai nghiện ma túy của một số tỉnh, thành phố trọng điểm

3875/LĐTBXH-PCTNXH 17/09/2018

Công văn số 3875/LĐTBXH-PCTNXH v/v thu thập số liệu về công tác cai nghiện ma túy tại địa phương

Chung nhan Tin Nhiem Mang