Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 154
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
568/LĐTBXH-QLLÐNN 24/02/2023

Công văn số 568/LĐTBXH-QLLÐNN VV giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hết hiệu lực

569/LĐTBXH-QLLÐNN 24/02/2023

Công văn số 569/LĐTBXH-QLLÐNN VV giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hết hiệu lực

98/QĐ-LĐTBXH 07/02/2023

Quyết định số 98/QĐ-LĐTBXH Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng lao đông xuất khẩu

266/LĐTBXH-QLLÐNN 03/02/2023

Công văn số 266/LĐTBXH-QLLÐNN Vv công ty cổ phần ITC Quốc tế nộp lại Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động VN đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

254/LĐTBXH-QLLÐNN 02/02/2023

Công văn số 254/LĐTBXH-QLLÐNN Vv công ty TNHH đầu tư và phát triển Nam Triều nộp lại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

136/LĐTBXH-QLLÐNN 13/01/2023

Công văn số 136/LĐTBXH-QLLÐNN V/v Công ty CP cung ứng và Xuất khẩu lao động Hàng Không nộp lại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa ngừo lao động đi làm việc ở nước ngoài

5042/LĐTBXH-QLLÐNN 07/12/2022

Công văn số 5042/LĐTBXH-QLLÐNN V/v Công ty CP Đầu tư và Cung ứng nhân lực DHM nộp lại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

4888/LĐTBXH-QLLÐNN 28/11/2022

Công văn số 4888/LĐTBXH-QLLÐNN V/v Công ty cổ phần Du lịch Hà Tây nộp lại Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

4561/LĐTBXH-QLLĐNN 10/11/2022

Công văn số 4561/LĐTBXH-QLLĐNN V/v rà soát, báo cáo đáp ứng điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

4404/LĐTBXH-QLLĐNN 02/11/2022

Công văn số 4404/LĐTBXH-QLLĐNN V/v Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển nguồn nhân lực Đông Anh nộp lại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Chung nhan Tin Nhiem Mang