Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 322
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
1097/QĐ-CTN 08/07/2020

Quyết định số 1097/QĐ-CTN về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)

70/QĐ-TTg 11/01/2020

Quyết định số 70/QĐ-TTg Về việc cấp Bằng "Tổ quốc ghi công"

03/TTr-LĐTBXH 10/01/2020

Trờ trình số 03/TTr-LĐTBXH Về việc cấp bằng "Tổ quốc ghi công"

2984/LĐTBXH-VP 23/07/2019

Triệu tập Thủ trưởng đơn vị tham dự các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

2638/LĐTBXH-KHTC 03/07/2019

Công văn số 2638/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi NCC với cách mạng năm 2020 và kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm 2020-202

2464/KH-LĐTBXH 24/06/2019

Kế hoạch số 2464/KH-LĐTBXH Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

752/QĐ-LĐTBXH 31/05/2019

Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)

1045/LĐTBXH-KHTC 18/03/2019

Công văn số 1045/LĐTBXH-KHTC v/v tham dự Hội nghị tập huấn hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi NCC với cách mạng

5115/LĐTBXH-KHTC 03/12/2018

Công văn số 5115/LĐTBXH-KHTC v/v thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện

101/2018/TT-BTC 14/11/2018

Thông tư số 101/2018/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý