Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 5910
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
1514/TB-LĐTBXH 26/04/2023

Thông báo số 1514/TB-LĐTBXH về việc Thông báo kết luận việc tiếp công dân của Bộ trưởng tháng 4/2023

271/QĐ- LĐTBXH 13/03/2023

Quyết định số 271/QĐ- LĐTBXH Quyết định Ban hành Chương trình tổng thể của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

331-CV/BCSĐ 28/02/2023

Công văn số 331-CV/BCSĐ Triển khai hướng dẫn số 88-HD/BTGTW

332-CV/BCSĐ 28/02/2023

Công văn số 332-CV/BCSĐ V/v Triển khai Kế hoạch số 203-KH/BTGTW

333-CV/BCSĐ 28/02/2023

Công văn số 333-CV/BCSĐ Triển khai Công văn số 4789-CV/BTGTW

441/TB-HĐTTCC 17/02/2023

Thông báo số 441/TB-HĐTTCC Kết quả chấm phúc khảo phần thi viết Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2), kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022

302/LĐTBXH-KHTC 08/02/2023

Công văn số 302/LĐTBXH-KHTC Vv thông báo thực hiện văn bản mới ban hành

143/LĐTBXH-TCCB 13/01/2023

Thông báo số 143/LĐTBXH-TCCB TB kết quả thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị QLNN thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022

93/LĐTBXH-KHTC 11/01/2023

Công văn số 93/LĐTBXH-KHTC V/v báo cáo quyết toán dự án hoàn thành năm 2022

15/LĐTBXH-KHTC 04/01/2023

Công văn số 15/LĐTBXH-KHTC Vv thông báo thực hiện văn bản mới ban hành

Chung nhan Tin Nhiem Mang