Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 5842
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
2229/LĐTBXH-VP 28/06/2022

Công văn số 2229/LĐTBXH-VP V/v lấy ý kiến nhân dân trược khi trình khen thưởng

2246/LĐTBXH-TCCB 28/06/2022

Công văn số 2246/LĐTBXH-TCCB Vv thông báo chương trình bồi dưỡng trung hạn năm 2022 về kỹ năng lãnh đạo, quản lý hiện đại tại Nhật Bản

194-CV/BCSĐ 23/06/2022

Công văn số 194-CV/BCSĐ Triển khai Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW, Hướng dẫn số 53-HD/BTGTW

480/QĐ-LĐTBXH 10/06/2022

Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH Quyết định phê duyệt điều chỉnh hình thức thanh lý tài sản cố định của Trung tâm điều dưỡng người có công Sầm sơn

1833/LĐTBXH-KHTC 03/06/2022

Công văn số 1833/LĐTBXH-KHTC Vv thông báo thực hiện văn bản mới ban hành

182/CV-BCSÐ 30/05/2022

Công văn số 182/CV-BCSÐ VV triển khai hướng dẫn số 01-HD/BĐNTW

181/CV-BCSÐ 30/05/2022

Công văn số 181/CV-BCSÐ Vv triển khai Nghị quyết 15-NQ/TW

445/QĐ-LĐTBXH 30/05/2022

Quyết định số 445/QĐ-LĐTBXH VV công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính được bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

158/CV-BCSÐ 18/04/2022

Công văn số 158/CV-BCSÐ V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 45-HD/BTGTW

317/QĐ-LĐTBXH 05/04/2022

Quyết định số 317/QĐ-LĐTBXH Vv ban hành kế hoạch triển khai đề án "Nâng cao năng lực thanh tra Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội gđ 2021-2025"

Chung nhan Tin Nhiem Mang