Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 5824
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
198/LĐTBXH-TTTT 24/01/2022

Công văn số 198/LĐTBXH-TTTT V/v cập nhật số liệu trên phần mềm thu thập số liệu thống kê ngành LĐTBXH

196/LĐTBXH-VP 21/01/2022

Công văn số 196/LĐTBXH-VP V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

161/LĐTBXH-VP 19/01/2022

Công văn số 161/LĐTBXH-VP V/v công bố lịch tiếp công dân của Bộ trưởng năm 2022

119/TB-LĐTBXH 14/01/2022

Thông báo số 119/TB-LĐTBXH Về việc nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

121/LĐTBXH-TCCB 14/01/2022

Công văn số 121/LĐTBXH-TCCBV/v thông báo tuyển sinh đi học thạc sĩ, tiến sĩ ở Nhật Bản theo theo Chương trình học bổng phát triển nguồn lực cho Việt Nam

101/LĐTBXH-TCCB 12/01/2022

Công văn số 101/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ CVC lên CVCC năm 2020

91/LĐTBXH-KHTC 11/01/2022

Công văn số 91/LĐTBXH-KHTC Về việc thực hiện văn bản mới ban hành

5078/LĐTBXH-KHTC 30/12/2021

Công văn số 5078/LĐTBXH-KHTC V/v báo cáo quyết toán dự án hoàn thành cả năm 2021

4702/LĐTBXH-TCCB 15/12/2021

Công văn số 4702/LĐTBXH-TCCB Vv tổ chức HN tổng kết thực hiện QĐ 163/QĐ-TTG ngày 25/01/2016 của Thủ tướng chính phủ

1414/QĐ-LĐTBXH 14/12/2021

Quyết định số 1414/QĐ-LĐTBXH Phê duyệ kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hoá chất, vật tư y tế năm 2021 của BV CHPHCN Đà Nẵng

Chung nhan Tin Nhiem Mang