Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 10994
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
1191/LĐTBXH-TE 19/04/2022

Công văn số 1191/LĐTBXH-TE Vv hướng dẫn triển khai tháng hành động vì trẻ em

158/CV-BCSÐ 18/04/2022

Công văn số 158/CV-BCSÐ V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 45-HD/BTGTW

1037/LĐTBXH-TCGDNN 06/04/2022

Công văn số 1037/LĐTBXH-TCGDNN V/v tổ chức ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam

317/QĐ-LĐTBXH 05/04/2022

Quyết định số 317/QĐ-LĐTBXH Vv ban hành kế hoạch triển khai đề án "Nâng cao năng lực thanh tra Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội gđ 2021-2025"

988/LĐTBXH-TCGDNN 04/04/2022

Công văn số 988/LĐTBXH-TCGDNN V/v tăng cường triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

1001/LĐTBXH-KHTC 01/04/2022

Công văn số 1001/LĐTBXH-KHTC Vv báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý I năm 2022 và ước giải ngân quý II năm 2022

303/QĐ-LĐTBXH 01/04/2022

Quyết định số 303/QĐ-LĐTBXH VV phê duyệt kế hoạch triển khai đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến 2025

974/LĐTBXH-KHTC 30/03/2022

Công văn số 974/LĐTBXH-KHTC Vv tham gia ý kiến vào Dự thảo QĐ phân cấp, uỷ quyền về quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, ứng dụng CNTTT, kiểm tra và kiểm toán nội bộ

07/QĐ-XPVPHC 30/03/2022

Quyết định số 07/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính

257/QĐ-LĐTBXH 28/03/2022

Quyết định số 257/QĐ-LĐTBXH QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Chung nhan Tin Nhiem Mang