Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 11034
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
3940/LĐTBXH-KHTC 04/10/2022

Công văn số 3940/LĐTBXH-KHTC V/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hành

906/QĐ-LĐTBXH 30/09/2022

Quyết định số 906/QĐ-LĐTBXH Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa, bảo trì một số hạng mục công trình và hạ tầng kỹ thuật thuộc Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì

248/CV-BCSÐ 27/09/2022

Công văn số 248/CV-BCSÐ Triển khai Quy định 80-QĐ/TW

246/CV-BCSÐ 27/09/2022

Công văn số 246/CV-BCSÐ Triển khai Hướng dẫn số 25/HD-BCĐTW

3730/LĐTBXH-TCCB 27/09/2022

Công văn số 3730/LĐTBXH-TCCB Vv đăng ký tham gia khoá bồi dưỡng ngắn hạn tại nước ngoài đối với cấp Tổng cục, cục, vụ và tương đương

509/ATLÐ-CSBHLĐ 23/09/2022

Công văn số 509/ATLÐ-CSBHLĐ v/v công bố danh sách chuyên gia đánh giá trên Cổng thông tin điện tử của Bộ

3569/LĐTBXH-BTXH 16/09/2022

Công văn số 3569/LĐTBXH-BTXH V/v khắc phục hậu quả thiên tai gây ra ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

3514/LĐTBXH-KHTC 13/09/2022

Công văn số 3514/LĐTBXH-KHTC Vv hướng dẫn thu và nộp tiền từ khai thác, xử lý tài sản công vào tài khoản tạm giữ

3309/LĐTBXH-KHTC 25/08/2022

Công văn số 3309/LĐTBXH-KHTC Vv tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tổng kết thực tiễn thi hành Luật Kế toán

442/ATLÐ-CSBHLĐ 19/08/2022

Công văn số 442/ATLÐ-CSBHLĐ v/v công bố danh sách chuyên gia đánh giá trên Cổng thông tin điện tử của Bộ

Chung nhan Tin Nhiem Mang