Quảng Nam phấn đấu đưa 5.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

2/15/2022 4:01:00 PM

 Tỉnh Quảng Nam phấn đấu giai đoạn 2022 – 2025 sẽ đưa 5.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó thị trường Nhật Bản khoảng 85%.


ld123-162137.jpg
Đây là mục tiêu Kế hoạch công tác đưa người lao động tỉnh Quảng Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2022 – 2025 của UBND tỉnh Quảng Nam.
Theo đó, Kế hoạch nhằm tăng mạnh số lượng lao động tỉnh Quảng Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, nâng cao chất lượng nguồn lao động, nhất là về trình độ kỹ năng nghề, ngoại ngữ, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.
Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh đưa lao động đi làm việc ở các thị trường có điều kiện làm việc tốt, thu nhập cao như Nhật Bản, Hàn Quốc; triển khai đưa lao động đi làm việc theo thời vụ ở Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa hai địa phương của hai nước.
Cụ thể, giai đoạn 2022 - 2025 tỉnh Quảng Nam phấn đấu đưa 5.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, thị trường Nhật Bản khoảng 85%, thị trường Hàn Quốc, Đài Loan... khoảng 15%, chia ra các năm 2022 đưa 1.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài; năm 2023: 1.200 lao động; năm 2024: 1.300 lao động và năm 2025 sẽ đưa 1.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Để đạt được các mục tiêu trên, UBND tỉnh Quảng Nam đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, trong đó sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bên cạnh đó, thực hiện đào tạo và giáo dục định hướng nghề nghiệp cho người lao động để tạo nguồn cung lao động có chất lượng tham gia đi làm việc ở nước ngoài; thực hiện tốt, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động làm việc ở nước ngoài. Tăng cường và nâng cao hiệu quả kết nối, phối hợp giữa Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Nam với các địa phương, doanh nghiệp có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để tư vấn, tuyển chọn lao động đủ số lượng, bảo đảm chất lượng tay nghề người lao động để đi làm việc tại các thị trường có thu nhập cao, ổn định…