Hợp tác Mê Công: Đóng góp to lớn cho phát triển kinh tế và tiến trình xóa đói giảm nghèo khu vực

7/15/2020 2:05:00 PM

Ngày 14/7/2020, tại Hà Nội đã diễn ra "Diễn đàn ASEAN về phát triển tiểu vùng: Gắn kết hợp tác Mê Công với các mục tiêu của ASEAN". Đây là hoạt động trong khuôn khổ năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam. 


Diễn đàn được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với sự tham gia của đại diện các nước ASEAN và các đối tác.

Hợp tác Mê Công: Đóng góp to lớn cho phát triển kinh tế và tiến trình xóa đói giảm nghèo khu vực - Ảnh 1.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh sự cần thiết của việc gắn kết tương hỗ giữa Mê Công và ASEAN.
Bộ trưởng cho rằng ASEAN cần đặt trọng tâm ưu tiên tăng cường kết nối, phát triển bền vững và bao trùm, cũng như nâng cao vai trò của ASEAN trong hợp tác tiểu vùng, trong đó có hợp tác Mê Công.
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh vai trò chiến lược của tiểu vùng Mê Công và khẳng định sự phát triển của một khu vực Mê Công hòa bình, thịnh vượng và bền vững sẽ giúp củng cố vị thế của ASEAN trong cấu trúc khu vực, và xây dựng cộng đồng ASEAN.
Các đại biểu đã thảo luận về các nội dung chính sau: Vai trò của các hành lang kinh tế tiểu vùng trong thực hiện kết nối khu vực và tăng cường gắn kết kinh tế giữa ASEAN và các đối tác; Các thách thức trong thúc đẩy phát triển bền vững và thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững 2030 tại khu vực Đông Nam Á; các biện pháp cần thực hiện để khắc phục khó khăn;
Vai trò của các đối tác phát triển trong việc thúc đẩy hợp tác tiểu vùng; Các biện pháp để tăng cường gắn kết giữa các khuôn khổ hợp tác tiểu vùng với nhau và với các kế hoạch chung của ASEAN như Kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN 2025 (MPAC), Sáng kiến ASEAN về hội nhập (IAI).

Hợp tác Mê Công: Đóng góp to lớn cho phát triển kinh tế và tiến trình xóa đói giảm nghèo khu vực - Ảnh 2.

Thúc đẩy cách tiếp cận đa lĩnh vực, đa đối tác
Hội nghị đã nghe tóm tắt báo cáo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu kinh tế ASEAN - Đông Á (ERIA) về sự phát triển của tiểu vùng Mê Công.
Theo đó, hợp tác trong khuôn khổ tiểu vùng Mê Công là một sáng kiến thành công nhất trong ba thập kỷ qua, đóng góp to lớn cho phát triển kinh tế và tiến trình xóa đói giảm nghèo trong khu vực.
Tuy vậy, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, khu vực Mê Công cũng đang phải đối mặt với những hệ lụy nghiêm trọng. Để vượt qua thách thức này, các nước Mê Công cần có những thay đổi nhằm bắt kịp xu thế mới của kinh tế thế giới, tận dụng tốt hơn thành quả của khoa học kỹ thuật, đặc biệt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và sự phổ biến ngày càng sâu rộng của kỹ thuật số.
Trên cơ sở các nghiên cứu của mình, ERIA đề xuất để đạt phát triển bền vững, các nước Mê Công cần điều chỉnh chính sách theo hướng ưu tiên các lĩnh vực trọng tâm như kết nối, công nghiệp hóa, phúc lợi xã hội và phát triển bền vững.
Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc khẳng định trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng các thành viên ASEAN và các đối tác thúc đẩy cách tiếp cận đa lĩnh vực, đa đối tác, đa tầng nấc vì một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, thích ứng.