Nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm về an toàn lao động

5/22/2020 1:57:00 PM

Đây là một trong những tồn tại được Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) chỉ ra qua thanh tra về hoạt động kỹ thuật kiểm định kỹ thuận an toàn lao động và việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại một số đơn vị trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.


 

 
Kết quả thanh tra chỉ rõ, tại hầu hết các đơn vị được thanh tra như Công ty Cổ phần Huấn luyện an toàn và kiểm định kỹ thuật III, Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn quốc tế, Công ty TNHH Kiểm định và Công nghệ 2, Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn 2, Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn và Đánh giá chất lượng máy - thiết bị Việt Nam, Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật và Giải pháp an toàn EIC, Công ty Cổ phần Kiểm định Kỹ thuật an toàn lao động Việt Nam đều có tình trạng chung là thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động với Bộ LĐ-TBXH chưa đầy đủ nội dung theo mẫu quy định. 
Ngoài ra, một số đơn vị chưa thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động với các Sở LĐ-TBXH - nơi có hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định.
Công ty Cổ phần Huấn luyện an toàn và kiểm định kỹ thuật III, chưa thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với 26 sở LĐ-TBXH có hoạt động kiểm định. Không lưu giấy chứng nhận kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng chưa ban hành, công bố biểu giá dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và gửi về Bộ LĐ-TBXH theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH.
Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn và Đánh giá chất lượng máy - thiết bị Việt Nam chưa thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động với 20 sở LĐ-TBXH địa phương có hoạt động kiểm định theo quy định.
Tại các đơn vị còn diễn ra tình trạng biên bản kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và bản ghi chép hiện trường chưa ghi đầy đủ thông tin theo quy định tại quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
Biên bản kiểm định kỹ thuật an toàn lao động chưa có chữ ký của người tham gia chứng kiến (bản ghi chép hiện trường người tham gia chứng kiến đã ký) là chưa đúng theo quy định tại các quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
Tại thời điểm thanh tra, Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn và Đánh giá chất lượng máy - thiết bị Việt Nam chưa bố trí người có trình độ từ cao đẳng chuyên ngành y trở lên và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trực tiếp tham gia công tác sơ cứu, cấp cứu hoặc có trình độ bác sĩ khi huấn luyện thực hành sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động đối với khóa huấn luyện định kỳ an toàn vệ sinh lao động cho nhóm 4 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận, Công ty Cổ phần Thủy sản Hưng Trường Phát theo quy định.
Tình trạng này cũng diễn ra tương tự tại Công ty Cổ phần Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động Việt Nam. Đơn vị này chưa bố trí người có trình độ từ cao đẳng chuyên ngành y trở lên và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trực tiếp tham gia công tác sơ cứu, cấp cứu hoặc có trình độ bác sĩ huấn luyện thực hành sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động đối với khóa huấn luyện định kỳ an toàn vệ sinh lao động cho nhóm 4 của Công ty TNHH Thép Toàn Thắng và Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vĩnh Nghiệp theo quy định.
Đáng chú ý, tại thời điểm thanh tra, đoàn thanh tra cũng phát hiện ra một số đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động như Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn quốc tế, Công ty TNHH Kiểm định và Công nghệ 2, Công ty Cổ phần Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động Việt Nam. Việc làm này chưa đúng theo quy định tại Điều 85 Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội, Khoản 7, Điều 1 Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và Điều 57 Luật Việc làm.
Ngoài ra, tại Công ty Cổ phần Huấn luyện an toàn và kiểm định kỹ thuật III tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao động nhưng chưa bao gồm các khoản phụ cấp trách nhiệm. Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn quốc tế chưa tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 1 lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại đơn vị khác. Tại Công ty TNHH Kiểm định và Công nghệ 2 cũng chưa tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 5 người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại đơn vị khác.
Thanh tra Bộ LĐ-TBXH đề nghị Giám đốc các đơn vị khắc phục ngay những sai phạm, thiếu sót đã được chỉ ra trong quá trình thanh tra. Đồng thời, báo cáo việc thực hiện các kiến nghị về Thanh tra Bộ để có hướng dẫn xử lý kịp thời.