Tăng cường nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội trong tiến trình hội nhập quốc tế

2/28/2014 11:10:19 AM

Ngày 11/11/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2155/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đến năm 2020”. Để triển khai thực hiện, ngày 27/02/2014, tại TP Hải Dương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổ chức Hội nghị triển khai nội dung của Đề án cho các tỉnh, thành phía Bắc từ Thừa Thiên – Huế trở ra. Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh và Chánh thanh tra Nguyễn Văn Tiến chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Văn Quế, đại diện các Bộ ngành, tổ chức hữu quan cùng lãnh đạo và cán bộ thanh tra Sở LĐ-TBXH


Với mục đích củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ thanh tra ngành LĐ-TBXH, góp phần thực hiện có hiệu lực và hiệu quả công tác thanh tra, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong tiến trình hội nhập quốc tế, Đề án đặt mục tiêu đến hết năm 2020 phải kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng, năng lực đội ngũ thanh tra viên, công chức của các cơ quan thanh tra ngành LĐ-TBXH, đồng thời thống nhất quy trình, nội dung thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành để áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Từ nay đến năm 2015 toàn ngành cần từ 750 - 800 thanh tra viên, trong đó 100% có trình độ Đại học, 10% Thạc sĩ và 0,5% Tiến sĩ; từ 2016 đến năm 2020 toàn ngành cần từ 1.200 - 1.250 thanh tra viên, trong đó 100% có trình độ Đại học, 15% Thạc sĩ và 1,0% Tiến sĩ…

Trên cơ sở nhiệm vụ đặt ra của đề án, các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến trong thực tiễn và những bài học kinh nghiệm tổ chức, thực hiện có hiệu quả các hoạt động thanh tra trong thời gian qua. Trong đó, các ý kiến tập trung vào vấn đề do thiếu nhân lực, biên chế nên khó đảm bảo hiệu quả công việc và nhiệm vụ được giao.

 

Đại diện văn phòng dự án Bộ Lao động Hoa Kì

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh nhấn mạnh, đây là Đề án xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong mấy chục năm, từ đó có sự tham mưu, phối hợp nhất trí cao giữa các bộ, ngành để Bộ LĐ-TBXH xây dựng đề án đối với thanh tra ngành, tạo cơ sở tiền đề cho các địa phương, các sở xây dựng kế hoạch cho các năm tiếp theo.             


Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh phát biểu tại Hội nghị

  Thứ trưởng yêu cầu, trong thời gian tới, Đề án cần được triển khai kịp thời, toàn diện và có hiệu quả; phân công rõ trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan, bảo đảm việc triển khai thực hiện đề án được thực hiện thống nhất, đồng bộ; xác định cụ thể nội dung công việc, yêu cầu về chất lượng, thời gian tiến hành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai; đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ đã đề ra. 

Để triển khai tốt các nhiệm vụ, Thứ trưởng cũng đề nghị các Bộ, ngành, các địa phương khẩn trương và chỉ đạo sát sao việc triển khai, thực hiện Đề án, thường xuyên phối hợp với Bộ LĐ-TBXH trong quá trình triển khai, thực hiện. Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố  cần tích cực chỉ đạo các Sở, ban ngành có liên quan, tham mưu, giúp UBND triển khai thực hiện tốt các nội dung của Đề án.