Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Tây Ninh

12/15/2011 3:33:11 PM

Địa chỉ: 132 Trần Hưng Đạo, Khu phố 1, Phường 1, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh Điện thoại: (066) 3829505 Fax: (066) 3826764 Email: soldtbxh@tayninh.gov.vn Website: www. tayninh.gov.vn