Họp Ban soạn thảo Nghị định về quản lý lao động giúp việc gia đình

8/21/2009 12:32:02 PM

Sáng ngày 20/8/2008, Ban soạn thảo Nghị định về quản lý lao động giúp việc gia đình gồm đại diện của một số Cục, Vụ thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các Bộ, ngành liên quan đã họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân.


Cùng vi quá trình đổi mi, phát trin ca đất nước, thu nhp ca tng lp dân cư ngày càng gia tăng, nhu cu nâng cao cht lượng cuc sng tr thành mc tiêu ca mi gia đình. Theo đó, nhu cu lao động giúp vic gia đình ngày càng tăng theo tc độ phát trin đô th. Tuy nhiên, trong vic qun lý nhng lao động này còn nhiu vn đề đặt ra như: Đa s người s dng lao động và người lao động giao kết hp đồng bng ming, k c trường hp có thi gian làm vic trên 3 tháng nên mt s người s dng lao động không thc hin đầy đủ các chế độ cho người lao động và vic cơ quan qun lý Nhà nước tiến hành kim tra, x lý vn đề này cũng rt khó vì không có căn c chính xác. Do tính cht ca công vic nên trên thc tế đã phát sinh mt s trường hp người ch bóc lt, cưỡng bc lao động nhưng rt khó phát hin để x lý… T thc tế trên, các đại biu đều nht trí vic ban hành Ngh định ca Chính ph v qun lý lao động giúp vic gia đình là cn thiết nhm to hành lang phát lý để bo v người lao động và to điu kin cho loi hình lao động này phát trin.

D tho Ngh định bao gm 4 chương: Nhng qui định chung; Nhng qui định c th (Tuyn dng lao động, hp đồng lao động, chm dt hp đồng lao động, trường hp người lao động đơn phương chm dt hp đồng lao động; tr cp và bi thường hp đồng lao động…); T chc thc hin; Điu khon thi hành.

Góp ý v d tho Ngh định, các đại biu cho rng: Ngh định cn qui định rõ định nghĩa v ch h, h gia đình, độ tui ca lao động giúp vic gia đình; Trách nhim ca người s dng lao động trong vic đăng ký, khai báo vi chính quyn địa phương; Ngh định cũng nên có điu khon qui định riêng v tr em giúp vic gia đình, trong đó có qui định rõ v thi gi làm vic, hc tp, ngh ngơi, gii trí… đối vi lao động tr em. Ngh định này có áp dng đối vi người nước ngoài giúp vic gia đình ti Vit Nam không? Người s dng lao động đối vi lao động giúp vic gia đình là ai?

Trước thc tế mt s trung tâm dch v vic làm có dch v cung ng lao động giúp vic gia đình có hành vi thông đồng vi người lao động la đảo người s dng lao động, Ngh định cn qui định rõ v trách nhim ca các trung tâm dch v vic làm vi ch s dng lao động và người lao động./.

Tho Lan