Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội giám sát việc thực hiện công tác phòng chống ma tuý tại TPHCM

8/20/2004 10:43:00 AM

Trong 3 16 đến 18/8, Đoàn uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội do bà Nguyễn thị Hoài Thu, Chủ nhiệm uỷ ban làm trưởng đoàn và Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM do ông Nguyễn Minh Triết uỷ viên Bộ Chính Trị, Bí thư Thành uỷ TPHCM dẫn đầu đã tiến hành giám sát về công tác phòng, chống ma tuý tại TPHCM