Việt Nam có trên 8.700 sinh viên theo học tại Hoa Kỳ

11/25/2008 12:00:00 AM

Báo cáo thường niên Open Doors 2008 về tình hình và xu hướng du học quốc tế do Viện Giáo dục quốc tế (IIE) và Phòng Văn hóa - Giáo dục Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố, ngày 17/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy số sinh viên Việt Nam theo học tại Hoa Kỳ đã tăng mạnh trong năm qua và hiện lên tới 8.769 sinh viên.


So với 6.036 sinh viên trong năm học 2006-2007, mức tăng trong năm học qua lên tới hơn 45%. IIE cho biết, với tỷ lệ này, Việt Nam đã trở thành quốc gia đứng đầu về tỷ lệ tăng trưởng du học sinh trong tổng số 20 nước có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất tại Hoa Kỳ và là quốc gia đứng thứ 13 về số lượng sinh viên theo học tại đây. Theo số liệu từ Đại sứ quán Hoa Kỳ, từ 1/10/2007 đến 30/9/2008, hai cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam là Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp trên 9.000 thị thực sinh viên Việt Nam, trong đó, khoảng 70% số thị thực sinh viên cấp trong năm 2008 dành cho số sinh viên chọn theo học tại các trường cao đẳng cộng đồng. Số lượng sinh viên Việt Nam hiện đứng trong top 10 tại các bang như California, West Virginia, Texas, Arkansas, Oklahoma, Oregon, Washington và Wyoming, hầu hết chọn các ngành học như quản trị kinh doanh, khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ thông tin. Giám đốc IIE tại Việt Nam, ông Mark A. Ashwill cho rằng nhu cầu của học sinh, sinh viên Việt Nam về việc theo học ở bậc giáo dục đại học và sau đại học ở Hoa Kỳ đang gia tăng nhanh chóng và điều này “khẳng định vai trò then chốt của việc hợp tác trao đổi giáo dục trong quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia”. IIE Việt Nam ra mắt cách đây không lâu tại Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện việc cung cấp thông tin miễn phí về chất lượng các trường đại học và sau đại học ở Hoa Kỳ. Đây là một trong 450 trung tâm thông tin và tư vấn cho sinh viên quốc tế thuộc Mạng lưới Education USA, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bảo trợ./. TTXVN