Khánh Hòa: nâng cao kiến thức về dân số- phát triển

11/25/2004 2:21:00 AM

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp với Trường chính trị và UBDSGĐ&TE tỉnh Khánh Hoà vừa tổ chức tập huấn về Dân số- phát triển và sức khoẻ sinh sản cho hơn 30 cán bộ lãnh đạo chính quyền và các sở ban ngành, đoàn thể của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh theo Dự án VIE/01/P09. Đây là lớp học đầu tiên của Dự án tập huấn cho cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh và huyện ở Khánh Hoà.


Trong 4 ngày học tập, những người tham gia lớp học đã được trang bị những kiến thức cơ bản về Dân số- phát triển và sức khoẻ sinh sản như Dân số và đói nghèo. Dân số và Giáo dục, Dân số và sức khoẻ cộng đồng; Dân số là nguồn lực phát triển; Tình hình dân số Khánh Hoà thời gian qua, chính sách dân số nước ta hiện nay… Trên cơ sở được tiếp thu những vấn đề mới nhất hiện nay về Dân số- phát triển và sức khoẻ sinh sản, những người lãnh đạo Khánh Hoà đã dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận và đóng góp những ý kiến về phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các giải pháp nhằm làm tốt công tác Dân số- phát triển và sức khoẻ sinh sản tại địa phương, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Dự án VIE/01/P09 trên địa bàn tỉnh. Bá Hưng (TTXVN)