Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Đào Ngọc Dung
- Sinh ngày: 06/6/1962                 
- Quê quán: xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
- Ngày vào Đảng: 31/12/1984    Ngày chính thức: 30/06/1986
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sỹ Quản lý hành chính công
- Lý luận chính trị: Cử nhân chính trị
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh
- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
1980 – 1989: Cán bộ Huyện Đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Huyện đoàn Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Ninh
1989 – 1990: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Phó Trưởng ban Công tác thiếu nhi Tỉnh đoàn Hà Nam Ninh
1990 – 1992: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn Hà Nam Ninh rồi tỉnh Nam Hà (sau tách tỉnh); Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Hà khóa IV, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Hà
04/1992 – 05/1996: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nam Hà, Đại biểu Hội đồng nhân dân; Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Hà; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh niên tỉnh Nam Hà; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng tỉnh Nam Hà
05/1996 – 11/1996: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nam Hà; Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Hà
11/1996 – 03/2005: Bộ Chính trị điều động về công tác tại Trung ương Đoàn, tham gia Ban Thường vụ Trung ương đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng ban Công tác thiếu nhi; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa VIII
04/2005 – 01/2007: Quyền Bí thứ thứ nhất Trung ương Đoàn rồi Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân vận Trung ương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
02/2007 – 08/2007: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Ngoài nước
08/2007 – 05/2010: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc
05/2010 – 08/2011: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy rồi Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng
8/2011 – 08/04/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng
09/04/2016 đến nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
BỘ TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ
Đào Ngọc Dung
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Hằng
Trần Đình Hoan
Nguyễn Kỳ Cẩm
Song Hào
Dương Quốc Chính
Ung Văn Khiêm
Phan Kế Toại
Vũ Đình Tụng
Nguyễn Xiển
Chu Bá Phượng
Nguyễn Văn Tố
Đào Thiện Thi
Nguyễn Thọ Chân
Nguyễn Hữu Khiếu
Nguyễn Văn Tạo
Lê Văn Hiến

Chung nhan Tin Nhiem Mang