Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Nguyễn Hữu Khiếu

Giữ chức vụ Bộ Trưởng bộ Lao động từ năm 1965-1974

 

Quê quán: Xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Năm sinh: 1915

Năm mất:  2005

BỘ TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ
Đào Ngọc Dung
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Hằng
Trần Đình Hoan
Nguyễn Kỳ Cẩm
Song Hào
Dương Quốc Chính
Ung Văn Khiêm
Phan Kế Toại
Vũ Đình Tụng
Nguyễn Xiển
Chu Bá Phượng
Nguyễn Văn Tố
Đào Thiện Thi
Nguyễn Thọ Chân
Nguyễn Hữu Khiếu
Nguyễn Văn Tạo
Lê Văn Hiến

Chung nhan Tin Nhiem Mang