Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại cơ quan quản lý các KCN tỉnh Bình Dương (07-01-2019)

Công ty cổ phần thép POMINA hỏi: Theo nội dung của Nghị định 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, một bộ hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài cần phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và chứng thực.

Chế độ mua cổ phần ưu đãi của người lao động (07-01-2019)

Bà Nguyễn Thị Vân, Công ty cổ phần hóa chất Việt trì hỏi: Hiện có một số vướng mắc khi xác định thời gian làm việc để thực hiện chế độ mua cổ phần ưu đãi của người lao động theo Nghị định 126/2017/NĐ-CP.

Vướng mắc khi lập phương án sử dụng lao động trong khi cổ phần hóa (07-01-2019)

Bà Nguyễn Thì Xuân - Công ty TNHH MTV thương mại đầu tư phát triển đô thị hỏi: Hiện nay khi xây dựng phương án sử dụng lao động theo quy định tại Thông tư 07/2018, Thông tư 44/2015 và Nghị định 126/2017 nhưng do có nhiều điểm chưa thống nhất nên có nhiều điểm vướng và khó cho doanh nghiệp khi triển khai. Rất mong được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Văn phòng Chính phủ giải đáp để công tác tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp bảo đảm đúng tiến độ cũng như quyền lợi của người lao động.

Vướng mắc khi xây dựng phương án cổ phần hóa (07-01-2019)

Bà Nguyễn Thị Nga, Công ty TNHH MTV Đầu tư du lịch Huế hỏi: Theo hướng dẫn tại Thông tư 07/2018 và Nghị định 126/2017 có nhiều điểm còn chưa được hướng dẫn rõ nên khó cho doanh nghiệp khi triển khai. Rất mong được Bộ Lao động - Thương binh Xã hội có hướng dẫn cụ thể để việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp đúng quy định và đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Khó khăn khi lập phương án sử dụng lao động (07-01-2019)

Bà Nguyễn Thị Hoa - Công ty cấp nước Đà Nẵng hỏi: Hiện nay, trong khi lập phương án sử dụng lao động doanh nghiệp có một số khó khăn, bởi theo Nghị định 126/2017/NĐ-CP thì có quy định phương án sử dụng lao động phải được phê duyệt trước khi lập phương án cổ phần hóa, trong khi Nghị định 63/2015/NĐ-CP thì có quy định phương án sử dụng lao động được trình cùng lúc với phương án sắp xếp (nếu là cổ phần hóa doanh nghiệp thì là phương án cổ phần hóa).

Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (từ 08/11/2018 đến ngày 06/12/2018) (24-12-2018)

Thực hiện công bố các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện thuê lại lao động.

Ký hợp đồng lao động với người cao tuổi (07-12-2018)

Bà Hoàng Ngọc Như Quỳnh, Công ty CP kết cấu thép Toàn thịnh hỏi: Tôi đang làm việc tại Công ty CP Kết cấu Thép Toàn Thịnh. Công ty tôi hiện đang có 1 người lao động trên 60 tuổi, tháng 1/2019 sẽ hết hạn hợp đồng lao động. Nhưng người lao động có mong muốn tiếp tục công tác cho công việc hiện tại.

Thanh toán lương, BHXH cho người lao động (15-11-2018)

Công ty TNHH giầy ALENA Việt Nam hỏi: Căn cứ Luật BHXH 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014; căn cứ vào Bộ luật Lao động 2012; căn cứ Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội; nay đơn vị chúng tôi có vấn đề mong quý cơ quan BHXH giúp đơn vị giải đáp như sau:

Trang
1 2 3 ... 22
Tìm theo ngày

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Công văn số 121/LĐTBXH-VP v/v báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn...Giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Huy HưngCông văn số 82/LĐTBXH-VP v/v tổng hợp báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm...Thông báo về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc "Triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Lao động...Công văn số 62/LĐTBXH-VL v/v thực hiện bảo hiểm thất nghiệpCông văn số 24/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 06/QĐ-TTg ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận...Quyết định về việc thành lập các Ban chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ...Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Lao...Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao độngVề việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ, tổ chức chủ trì và kinh phí nhiệm vụ khoa học...Công văn số 5389/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về...Công văn số 5374/LĐTBXH-VP v/v chuẩn bị chuyên đề báo cáo tại Hội nghị triển khai...Công văn số 5363/LĐTBXH-VP v/v công tác quản lý, sử dụng con dấuCông văn số 5362/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công...Công văn số 5345/LĐTBXH-VP v/v đôn đốc tổng kết công tác năm 2018Quyết định số 1974/QĐ-TTg v/v bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương...Quyết định số 1817/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành danh mục các vị trí công tác phải định...Công văn số 5214/LĐTBXH-TCCB v/v góp ý kiến dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục bổ...Công văn số 5193/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 5139/LĐTBXH-QLLĐNN v/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến...Công văn số 5118/LĐTBXH-PC v/v tham dự tập huấn về kỹ năng soạn thảo văn bản QPPLCông văn số 5115/LĐTBXH-KHTC v/v thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có...Công văn số 5095/LĐTBXH-KHTC v/v đánh giá tình hình thực hiện năm 2018; nhiệm vụ,...Công văn số 5094/LĐTBXH-TCCB v/v thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên...Công văn số 5093/LĐTBXH-VSTBPN v/v báo cáo công tác vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018 và...Công văn số 5087/LĐTBXH-KHTC v/v chuẩn bị tổng kết năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm...Công văn số 5084/LĐTBXH-VP v/v kết quả rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC...
Công văn số 121/LĐTBXH-VP v/v báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn...Giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Huy HưngCông văn số 82/LĐTBXH-VP v/v tổng hợp báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm...Thông báo về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc "Triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Lao động...Công văn số 62/LĐTBXH-VL v/v thực hiện bảo hiểm thất nghiệpCông văn số 24/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 06/QĐ-TTg ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận...Quyết định về việc thành lập các Ban chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ...Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Lao...Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao độngVề việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ, tổ chức chủ trì và kinh phí nhiệm vụ khoa học...Công văn số 5389/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về...Công văn số 5374/LĐTBXH-VP v/v chuẩn bị chuyên đề báo cáo tại Hội nghị triển khai...Công văn số 5363/LĐTBXH-VP v/v công tác quản lý, sử dụng con dấuCông văn số 5362/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công...Công văn số 5345/LĐTBXH-VP v/v đôn đốc tổng kết công tác năm 2018Quyết định số 1974/QĐ-TTg v/v bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương...Quyết định số 1817/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành danh mục các vị trí công tác phải định...Công văn số 5214/LĐTBXH-TCCB v/v góp ý kiến dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục bổ...Công văn số 5193/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 5139/LĐTBXH-QLLĐNN v/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến...Công văn số 5118/LĐTBXH-PC v/v tham dự tập huấn về kỹ năng soạn thảo văn bản QPPLCông văn số 5115/LĐTBXH-KHTC v/v thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có...Công văn số 5095/LĐTBXH-KHTC v/v đánh giá tình hình thực hiện năm 2018; nhiệm vụ,...Công văn số 5094/LĐTBXH-TCCB v/v thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên...Công văn số 5093/LĐTBXH-VSTBPN v/v báo cáo công tác vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018 và...Công văn số 5087/LĐTBXH-KHTC v/v chuẩn bị tổng kết năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm...Công văn số 5084/LĐTBXH-VP v/v kết quả rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC...