Hội thảo tham vấn Dự thảo Kế hoạch chiến lược về Thúc đẩy gia nhập và thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc tế tại Việt Nam

Ngày cập nhật: 17-06-2019

Toàn cảnh Hội thảo
Trong các ngày từ 17-18/6/2019, tại Quảng Ninh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế ILO tổ chức Hội thảo tham vấn Dự thảo Kế hoạch chiến lược về Thúc đẩy gia nhập và thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc tế tại Việt Nam. Tham dự có Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Doãn Mậu Diệp; Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam Chang-Hee Lee; đại diện cho các Bộ, ngành, cơ quan, đối tác ba bên ở Trung ương, địa phương; Các Hiệp hội doanh nghiệp, các Trường Đại học, Viện nghiên cứu và các chuyên gia; đại biểu đại diện các Tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cho biết, hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó có việc tham gia và thực hiện các cam kết quốc tế về lao động là chủ trương lớn, nhất quán của Việt Nam trong suốt hơn 30 năm đổi mới vừa qua. Nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng năng động và hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững. Việt Nam tham gia trở lại tư cách thành viên ILO từ năm 1992 và Văn phòng Quốc gia của ILO được mở tại Hà Nội năm 2003. Kể từ đó đến nay, Việt Nam và ILO đã hợp tác chặt chẽ với nhau để thực hiện nhiều công việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có việc phê chuẩn và thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc tế; hoàn thiện thể chế quản trị thị trường lao động; tăng cường năng lực cho các đối tác ba bên ở các cấp.v.v...

Tính đến hôm nay, Việt Nam đã phê chuẩn 24 Công ước của ILO. Riêng trong năm 2019, Việt Nam đã phê chuẩn 3 công ước của ILO, bao gồm: Công ước 88 về tổ chức dịch vụ việc làm; Công ước 159 về tái thích ứng việc làm cho người khuyết tật; và đặc biệt là Công ước số 98 về Áp dụng các nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể (vừa được Quốc hội thông qua Nghị quyết gia nhập cách đây 4 ngày (ngày 14/6/2019) với tỷ lệ 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, nâng tổng số công ước cơ bản mà Việt Nam tham gia lên 6/8 công ước).

Cùng với việc gia nhập các công ước, Việt Nam cũng thể hiện sự nghiêm túc trong việc nội luật hóa các tiêu chuẩn lao động quốc tế được đề cập trong các công ước vào trong hệ thống luật pháp quốc gia (Ví dụ: một trong những quan điểm chỉ đạo của việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động đang được Quốc hội thảo luận, dự kiến thông qua vào kỳ họp thứ 8, tháng 10/2019 là nội luật hóa các tiêu chuẩn lao động, đặc biệt là các tiêu chuẩn lao động cơ bản); Chính phủ cũng nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ báo cáo tình hình thực hiện các công ước và khuyến nghị của ILO (Riêng năm 2019, Việt Nam có nghĩa vụ báo cáo tình hình thực hiện 9 công ước của ILO, trong đó có 3 công ước cơ bản là Công ước 138, 182 về lao động trẻ em; và Công ước 29 về lao động cưỡng bức).

Trong giai đoạn hiện nay, việc phê chuẩn và thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO đang ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt là các tiêu chuẩn lao động cơ bản, do đây cũng là những nội dung được đề cập trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định CPTPP và EVFTA.

Đảng và Chính phủ Việt Nam đã thể hiện cam kết của mình trong việc tiếp tục gia nhập và thực hiện các tiêu chuẩn lao động của ILO thông qua nhiều văn kiện, kế hoạch, chương trình hành động như: Nghị quyết Số 06-NQ/TW năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Nghị quyết 38/NQ-CP năm 2017 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW; Nghị quyết số 121/QĐ-TTg năm 2019 phê duyệt kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP; Quyết định số 2528/QĐ-TTg năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện và đề xuất gia nhập các công ước của Liên hợp quốc và của Tổ chức Lao động Quốc tế trong lĩnh vực lao động - xã hội giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 145/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược Hội nhập quốc tế về lao động – xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo các văn kiện và các chương trình, kế hoạch hành động trên, Việt Nam cam kết sửa đổi hệ thống luật pháp, (trong đó có Bộ luật Lao động) và tiếp tục nghiên cứu đề xuất gia nhập các công ước của ILO, trong đó có 2 công ước cơ bản là Công ước 105 về lao động cưỡng bức (dự kiến 2020), Công ước 87 về tự do liên kết (dự kiến 2023), và 6 công ước kỹ thuật khác về tiền lương và một số nhóm lao động yếu thế.

Theo Kế hoạch thực hiện và đề xuất gia nhập các công ước của ILO ban hành kèm theo Quyết định số 2528/QĐ-TTg năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, có 6 nhóm công việc cụ thể cần thực hiện nhằm tiếp tục gia nhập và thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc tế.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, đánh giá và đưa ra những ý kiến, đề xuất  nhằm góp phần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các tiêu chuẩn lao động quốc tế một cách phù hợp với điều kiện, trình độ phát triển kinh tế, xã hội và đặc điểm thể chế của Việt Nam.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Công văn số 2701/LĐTBXH-TCCB V/v Triệu tập tham dự lớp "Công tác truyền thông trong...Công văn số 2675 /LĐTBXH-KHTC V/v Xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch...Công văn số 2674 /LĐTBXH-KHTC V/v Báo cáo về biên chế, tiền lương để xây dựng dự...Công văn số 2653 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2652 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2638/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện...Công văn số 2637/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế...Quyết định số 943/QĐ-LĐTBH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch...Công văn số 2510/LĐTBXH-VP V/v thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên...Công văn số 898/QLLĐNN V/v giới thiệu chức danh và chữ kýKế hoạch số 2464/KH-LĐTBXH Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt...Công văn số 295/KHLĐ-QLKH V/v tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ...Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP...Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...Công văn 1894/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1882/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập tham dự lớp tập huấn "Ứng dung công nghệ...Quyết định số 655/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số...Công văn số 1851/LĐTBXH-BTXH V/v góp ý dự thảo Quyết định chỉ đạo tuyến ngành Lao...Thông báo số 1826/TB-LĐTBXH Kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã...Công văn số 1789/LĐTBXH-VP V/v góp ý Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ...Công văn số 196/VP-TĐKT v/v đề cử xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt nam năm 2019Công văn số 194/VP-CCHC v/v đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế...
Công văn số 2701/LĐTBXH-TCCB V/v Triệu tập tham dự lớp "Công tác truyền thông trong...Công văn số 2675 /LĐTBXH-KHTC V/v Xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch...Công văn số 2674 /LĐTBXH-KHTC V/v Báo cáo về biên chế, tiền lương để xây dựng dự...Công văn số 2653 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2652 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2638/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện...Công văn số 2637/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế...Quyết định số 943/QĐ-LĐTBH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch...Công văn số 2510/LĐTBXH-VP V/v thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên...Công văn số 898/QLLĐNN V/v giới thiệu chức danh và chữ kýKế hoạch số 2464/KH-LĐTBXH Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt...Công văn số 295/KHLĐ-QLKH V/v tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ...Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP...Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...Công văn 1894/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1882/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập tham dự lớp tập huấn "Ứng dung công nghệ...Quyết định số 655/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số...Công văn số 1851/LĐTBXH-BTXH V/v góp ý dự thảo Quyết định chỉ đạo tuyến ngành Lao...Thông báo số 1826/TB-LĐTBXH Kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã...Công văn số 1789/LĐTBXH-VP V/v góp ý Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ...Công văn số 196/VP-TĐKT v/v đề cử xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt nam năm 2019Công văn số 194/VP-CCHC v/v đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế...