Thị xã Phổ yên (Thái Nguyên) nỗ lực giảm nghèo bền vững

Ngày cập nhật: 07-06-2019

Một số diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả, người dân xóm Trường Thịnh đã chuyển đổi sang trồng các loại hoa cho thu nhập khá.
Với mục tiêu nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, thời gian qua, T.X Phổ Yên đã triển khai và thực hiện đồng bộ, đa dạng, hiệu quả các giải pháp nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện để người nghèo vươn lên phát triển kinh tế. Bình quân mỗi năm, Thị xã giảm được 2% hộ nghèo theo kế hoạch đề ra.
Bà Dương Thị Ngọc Mỹ, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội T.X Phổ Yên cho biết: Đối với các vùng nông thôn, nguyên nhân chính dẫn đến cái nghèo là người dân thiếu vốn, thiếu tư liệu sản xuất. Do vậy thời gian qua, cùng với việc triển khai, thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo của Nhà nước, địa phương cũng ưu tiên, bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để người dân yên tâm sản xuất. Cùng với đó, Thị xã đã chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận nguồn vốn vay từ các ngân hàng; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội. Thị xã đặc biệt quan tâm hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở, trao bò sinh sản… cho hộ đặc biệt khó khăn giúp họ đảm bảo cuộc sống.
Trong năm 2018, toàn Thị xã có 2.000 hộ nghèo được vay vốn phát triển kinh tế với tổng số tiền hơn 90 tỷ đồng. Từ nguồn ngân sách của tỉnh và địa phương, Thị xã cũng dành hơn 3 tỷ đồng hỗ trợ người dân vùng khó khăn (ở các xã: Thành Công, Vạn Phái, Minh Đức, Phúc Thuận…) về cây, con giống và mua sắm nông cụ. Thông qua các phong trào, hoạt động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức hội, đoàn thể đã thu hút sự quan tâm, giúp đỡ của các cá nhân, tập thể, cộng đồng doanh nghiệp trong công tác giảm nghèo.
Căn cứ vào thực tiễn ở mỗi địa phương, Thị xã cũng chỉ đạo các ngành, cơ quan chuyên môn có kế hoạch hướng dẫn người nghèo, hộ nghèo làm ăn theo hướng điều chỉnh và chuyển dịch cơ cấu ngành nghề có hiệu quả, phù hợp. Điển hình như xã Minh Đức, ngay từ đầu năm, xã đã chỉ đạo các xóm thực hiện rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo từng nhóm cụ thể để tìm nguyên nhân, từ đó có cách giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời. Với lợi thế vườn đồi, thời gian qua, xã đã khuyến khích, vận động bà con cải tạo, đưa các loại cây ăn quả cho năng suất cao vào trồng với diện tích 136ha nhằm cải thiện thu nhập. Nhờ được vay vốn ưu đãi, tham gia các lớp tập huấn, nhiều hộ đã mạnh dạn mở rộng diện tích, áp dụng kỹ thuật công nghệ sinh học vào trồng bưởi diễn, thanh long ruột đỏ, cam vinh… cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Hiện, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 40 triệu đồng/người/năm (năm 2017 là 34 triệu đồng); tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5,2%.
Là một trong những địa phương có các khu, cụm công nghiệp phát triển lớn mạnh, hằng năm, cùng với công tác đào tạo nghề, Thị xã còn làm tốt công tác kết nối cung - cầu lao động giữa doanh nghiệp và người lao động, đặc biệt là lao động thuộc diện nghèo và cận nghèo. Bình quân mỗi năm, hơn 300 lao động thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo được tuyển dụng vào làm việc tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn Thị xã, với mức lương bình quân đạt 5-7 triệu đồng/người/tháng. Chị Đỗ Thị Hiền, xã Thành Công cho biết: Trước đây, với 3 sào đất nông nghiệp, quanh năm chỉ biết cấy lúa, trồng màu nên cuộc sống gia đình rất khó khăn. Năm 2015, tôi được tuyển dụng vào làm việc tại một công ty thuộc Khu công nghiệp Điềm Thụy với mức thu nhập hơn 6 triệu đồng/tháng, nhờ đó gia đình đã vơi bớt khó khăn, đến nay đã vươn lên thoát nghèo.
Ngoài việc thực hiện tốt các chương trình, dự án giảm nghèo, việc hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cũng được Thị xã thực hiện có hiệu quả. Theo đó, Thị xã đã lắp đạt 72 cụm loa truyền thanh mới tại các xóm thuộc vùng khó khăn, nhằm tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân với kinh phí hơn 700 triệu đồng; gần 5.000 hộ nghèo và cận nghèo được tiếp cận, cung cấp dịch vụ truyền hình kỹ thuật số mặt đất. Hằng năm, Thị xã cũng thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời chính sách liên quan đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.  
Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, hệ thống cơ sở hạ tầng tại các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn được tăng cường đầu tư, đời sống người nghèo từng bước được cải thiện. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn Thị xã còn 3,7% (năm 2017 là 5,2%); thu nhập bình quân đầu người tại khu vực nông thôn đạt gần 40 triệu đồng/người/năm (năm 2017 là hơn 30 triệu đồng). Nhằm thu hẹp khoảng cách giữa khu vực nông thôn và thành thị, phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%, thời gian tới, Thị xã tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo, giúp người nghèo tiếp cận thuận lợi hơn với các dịch vụ xã hội, trước hết là về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt. Thực hiện rà soát, phân loại nhóm hộ nghèo theo nguyên nhân để đề ra giải pháp hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, phấn đấu đào tạo nghề cho hơn 1.000 lao động nông thôn, trong đó lao động là hộ nghèo, hộ chính sách là gần 700 lao động. Thị xã cũng sẽ trích từ nguồn ngân sách số tiền gần 2 tỷ đồng chuyển sang Ngân hàng Chính sách - Xã hội Chi nhánh Thị xã để tăng nguồn vốn giải quyết việc làm cho người dân…

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...Công văn 1894/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1882/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập tham dự lớp tập huấn "Ứng dung công nghệ...Quyết định số 655/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số...Công văn số 1851/LĐTBXH-BTXH V/v góp ý dự thảo Quyết định chỉ đạo tuyến ngành Lao...Thông báo số 1826/TB-LĐTBXH Kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã...Công văn số 1789/LĐTBXH-VP V/v góp ý Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ...Công văn số 196/VP-TĐKT v/v đề cử xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt nam năm 2019Công văn số 194/VP-CCHC v/v đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế...Công văn số 1657/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo danh sách CCVC và người lao động nghỉ hưu...Công văn số 1592/LĐTBXH-PC v/v xin ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa...Công văn 1492/CV-BCĐTƯ v/v tiếp sóng truyền hình trực tiếp Lễ phát động Tháng hành...Công văn số 1467/LĐTBXH-QLLĐNN v/v thông báo ký thì và phối hợp tổ chức đăng ký thi...Công văn số 1451/LĐTBXH-TTTT v/v gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số qua Trục...Công văn số 1418/LĐTBXH-QHLĐTL v/v đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn...Công văn số 1360/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1333/LĐTBXH-QHLĐTL v/v thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao,...Công văn số 1321/LĐTBXH-VP v/v thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành,...Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số...Công văn số 1253/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý...Công văn số 1235/LĐTBXH-VP v/v triển khai kế hoạch xét, tăng danh hiệu "Thầy thuốc...Công văn số 1228/LĐTBXH-VP v/v thay đổi mẫu chữ ký của ông Lê Tấn Dũng
Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...Công văn 1894/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1882/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập tham dự lớp tập huấn "Ứng dung công nghệ...Quyết định số 655/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số...Công văn số 1851/LĐTBXH-BTXH V/v góp ý dự thảo Quyết định chỉ đạo tuyến ngành Lao...Thông báo số 1826/TB-LĐTBXH Kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã...Công văn số 1789/LĐTBXH-VP V/v góp ý Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ...Công văn số 196/VP-TĐKT v/v đề cử xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt nam năm 2019Công văn số 194/VP-CCHC v/v đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế...Công văn số 1657/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo danh sách CCVC và người lao động nghỉ hưu...Công văn số 1592/LĐTBXH-PC v/v xin ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa...Công văn 1492/CV-BCĐTƯ v/v tiếp sóng truyền hình trực tiếp Lễ phát động Tháng hành...Công văn số 1467/LĐTBXH-QLLĐNN v/v thông báo ký thì và phối hợp tổ chức đăng ký thi...Công văn số 1451/LĐTBXH-TTTT v/v gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số qua Trục...Công văn số 1418/LĐTBXH-QHLĐTL v/v đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn...Công văn số 1360/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1333/LĐTBXH-QHLĐTL v/v thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao,...Công văn số 1321/LĐTBXH-VP v/v thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành,...Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số...Công văn số 1253/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý...Công văn số 1235/LĐTBXH-VP v/v triển khai kế hoạch xét, tăng danh hiệu "Thầy thuốc...Công văn số 1228/LĐTBXH-VP v/v thay đổi mẫu chữ ký của ông Lê Tấn Dũng