Hội nghị phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Tố cáo

Ngày cập nhật: 23-05-2019

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Trong 2 ngày (23 - 24/5), tại Hải Phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) tổ chức Hội nghị phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2018, Luật Tố cáo 2018 và các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo 40 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cùng gần 100 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí. Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Lê Tấn Dũng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng nhấn mạnh: Lãng phí vẫn là căn bệnh trầm kha. Do vậy, chống lãng phí cần được thực hiện ở một cấp độ mới, cao hơn, quyết liệt hơn và trước hết là từ việc thay đổi tư duy. Phải thẳng thắn nhìn nhận tình trạng lãng phí đã đến mức báo động. Thay vì coi lãng phí như một biểu hiện của sự suy thoái về đạo đức, cần nhìn nhận lãng phí là tội ác, là tệ nạn phải kiên quyết tẩy trừ….

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm đẩy mạnh cuộc đấu tranh PCTN, trong đó xác định: “Đấu tranh PCTN, lãng phí là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội”.

Nỗ lực PCTN của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận trong khuôn khổ thực thi Công ước Liên Hợp quốc về chống tham nhũng mà nước ta là thành viên và các diễn đàn quốc tế khác. Luật PCTN đã từng bước tạo ra môi trường thể chế ngày càng công khai, minh bạch; từng bước tăng cường sự tham gia của người dân vào công tác PCTN; cơ chế kiểm soát đối với cán bộ, công chức, viên chức và chế độ công vụ cũng ngày càng được cải thiện; việc xử lý người có hành vi tham nhũng và tài sản tham nhũng cũng được chú trọng và nâng cao hiệu quả; bộ máy cơ quan PCTN bước đầu được củng cố, kiện toàn. Tuy nhiên, tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng chưa đáp ứng yêu cầu, số vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện còn ít, một số vụ việc xử lý còn kéo dài, chưa nghiêm, thu hồi tài sản tham nhũng đạt kết quả thấp, gây tâm lý bức xúc và hoài nghi trong xã hội về quyết tâm phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước…

Chánh Thanh tra Bộ Nguyễn Tiến Tùng, Thanh tra viên cao cấp trình bày những nội dung cơ bản của Luật PCTN

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho rằng: Bên cạnh PCTN, chống lãng phí và thực hành tiết kiệm đòi hỏi những giải pháp cấp bách và lâu dài. Lãng phí được Đảng, Nhà nước và nhân dân nhìn nhận đây vẫn là căn bệnh trầm kha, là vấn đề nhức nhối, gây thiệt hại vô cùng lớn. Chính vì vậy, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đang là vấn đề cấp bách, cần được thực hiện ở một cấp độ mới, cao hơn, quyết liệt hơn và trước hết là từ việc thay đổi tư duy. Đến lúc phải thẳng thắn nhìn nhận tình trạng lãng phí đã đến mức báo động, cần tích cực ngăn chặn hành vi này. Thay vì coi lãng phí như một biểu hiện của sự suy thoái về đạo đức, cần nhìn nhận lãng phí là tội ác, là tệ nạn phải kiên quyết tẩy trừ. Cùng với việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến chống lãng phí, thực hành tiết kiệm gắn với cải cách hành chính, thì việc điều chỉnh cơ chế, chính sách nhằm quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài sản quốc gia cần phải được coi là nhiệm vụ cấp bách bên cạnh việc tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi tiêu công...

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Trần Thị Thu Hằng hướng dẫn những nội dung, quy định về kê khai tài sản

 “Tố cáo là một quyền của công dân, cũng là phương thức tiếp nhận thông tin để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có hành vi tham nhũng, lãng phí của các cơ quan Nhà nước. Thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến tố cáo, Luật Tố cáo cũng như các thông tư, nghị định hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, do bộc lộ một số bất cập trong quá trình thi hành luật, cụ thể là chưa có cơ chế hữu hiệu để bảo vệ người tố cáo, chưa tạo động lực cho người dân tố cáo hành vi vi phạm pháp luật. Trong tố cáo, khâu chính là phải bảo vệ người tố cáo, phải xen quá trình người tố cáo và người có hành vi bị tố cáo lại với nhau. Bởi lẽ, ông bà ta thường có câu “bứt dây động rừng” nên khi có hiện tượng tố cáo, những người nằm trong diện bị tố cáo thường có những hành vi, hành động, ứng xử bất bình thường… Luật Tố cáo được Quốc hội thông qua năm 2018 đã khắc phục được những bất cập trên, đồng thời quy định cụ thể hơn trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo và bảo vệ người tố cáo”– Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho biết.

Các đại biểu trao đổi về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Hội nghị

Trong 2 ngày tham dự hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu và hướng dẫn những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật PCTN năm 2018: mở rộng đối tượng kê khai tài sản, thu nhập, trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình. Truyền đạt những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013; làm rõ thêm về phạm vi điều chỉnh, về nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, định mức, tiêu chuẩn và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng được nghe về những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Tố cáo năm 2018; hành vi phân loại tố cáo được phân loại như thế nào? Trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tố cáo và các hành vi được bổ sung trong những hành vi bị nghiêm cấm trong tố cáo và giải quyết tố cáo, những nguyên tắc xác định thẩm quyền; trình tự, thủ tục bảo vệ người tố cáo...

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...Công văn 1894/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1882/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập tham dự lớp tập huấn "Ứng dung công nghệ...Quyết định số 655/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số...Công văn số 1851/LĐTBXH-BTXH V/v góp ý dự thảo Quyết định chỉ đạo tuyến ngành Lao...Thông báo số 1826/TB-LĐTBXH Kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã...Công văn số 1789/LĐTBXH-VP V/v góp ý Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ...Công văn số 196/VP-TĐKT v/v đề cử xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt nam năm 2019Công văn số 194/VP-CCHC v/v đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế...Công văn số 1657/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo danh sách CCVC và người lao động nghỉ hưu...Công văn số 1592/LĐTBXH-PC v/v xin ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa...Công văn 1492/CV-BCĐTƯ v/v tiếp sóng truyền hình trực tiếp Lễ phát động Tháng hành...Công văn số 1467/LĐTBXH-QLLĐNN v/v thông báo ký thì và phối hợp tổ chức đăng ký thi...Công văn số 1451/LĐTBXH-TTTT v/v gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số qua Trục...Công văn số 1418/LĐTBXH-QHLĐTL v/v đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn...Công văn số 1360/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1333/LĐTBXH-QHLĐTL v/v thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao,...Công văn số 1321/LĐTBXH-VP v/v thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành,...Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số...Công văn số 1253/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý...Công văn số 1235/LĐTBXH-VP v/v triển khai kế hoạch xét, tăng danh hiệu "Thầy thuốc...Công văn số 1228/LĐTBXH-VP v/v thay đổi mẫu chữ ký của ông Lê Tấn Dũng
Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...Công văn 1894/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1882/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập tham dự lớp tập huấn "Ứng dung công nghệ...Quyết định số 655/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số...Công văn số 1851/LĐTBXH-BTXH V/v góp ý dự thảo Quyết định chỉ đạo tuyến ngành Lao...Thông báo số 1826/TB-LĐTBXH Kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã...Công văn số 1789/LĐTBXH-VP V/v góp ý Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ...Công văn số 196/VP-TĐKT v/v đề cử xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt nam năm 2019Công văn số 194/VP-CCHC v/v đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế...Công văn số 1657/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo danh sách CCVC và người lao động nghỉ hưu...Công văn số 1592/LĐTBXH-PC v/v xin ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa...Công văn 1492/CV-BCĐTƯ v/v tiếp sóng truyền hình trực tiếp Lễ phát động Tháng hành...Công văn số 1467/LĐTBXH-QLLĐNN v/v thông báo ký thì và phối hợp tổ chức đăng ký thi...Công văn số 1451/LĐTBXH-TTTT v/v gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số qua Trục...Công văn số 1418/LĐTBXH-QHLĐTL v/v đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn...Công văn số 1360/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1333/LĐTBXH-QHLĐTL v/v thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao,...Công văn số 1321/LĐTBXH-VP v/v thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành,...Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số...Công văn số 1253/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý...Công văn số 1235/LĐTBXH-VP v/v triển khai kế hoạch xét, tăng danh hiệu "Thầy thuốc...Công văn số 1228/LĐTBXH-VP v/v thay đổi mẫu chữ ký của ông Lê Tấn Dũng