Thúc đẩy việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các đơn vị trong hệ thống hành chính Bộ theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg

Ngày cập nhật: 21-05-2019

Toàn cảnh buổi tiếp
Chiều ngày 21/5/2019, tại Trụ sở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH), sau khi Trục liên thông văn bản quốc gia chính thức được khai trương và vận hành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018. Tiếp tục thực hiện đồng bộ và gắn kết chặt chẽ giữa tin học với hành chính văn phòng. Chánh Văn phòng Bộ LĐ-TBXH, Nguyễn Bá Hoan đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Văn phòng Chính phủ do ông Nguyễn Quốc Việt, Vụ trưởng Vụ Hành chính (Văn phòng Chính phủ) làm trưởng đoàn. Tham dự buổi tiếp và làm việc còn có ông Đỗ Chí Dũng, Giám đốc Trung tâm Thông tin Bộ LĐ-TBXH; ông Bùi Sỹ Tuấn, Phó chánh Văn phòng Bộ LĐ-TBXH cùng cán bộ, chuyên viên Văn phòng Bộ LĐ-TBXH và Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.

Báo cáo với đoàn công tác về công tác văn thư, lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin, Phó chánh Văn phòng Bộ LĐ-TBXH  Bùi Sỹ Tuấn, cho biết: Hiện Bộ LĐ-TBXH đang sử dụng Hệ điều hành tác nghiệp eMolisa quản lý văn bản đi, đến, cho phép cập nhật thông tin, scan văn bản đi, đến đính kèm để phục vụ tra cứu trực tuyến và theo dõi đường đi của văn bản. Cụ thể, kết quả trong năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019, Bộ Lao động – TBXH đã ban hành tổng số 11.425 văn bản, tiếp nhận 31.747 văn bản, trong đó có 3.969 văn bản điện tử đến và 2.343 văn bản điện tử đi. Ngoài ra, Bộ còn tiếp nhận hàng nghìn đơn thư, khiếu nại, tố cáo về chính sách lao động, người có công; số đơn thư này được quản lý trên “phền mềm quản lý đơn thư khiếu nại” thuận tiện cho việc đăng nhập, tra cứu. Văn bản mật đi, đến có sổ quản lý, theo dõi riêng. Bộ và một số đơn vị thuộc Bộ có máy tính riêng, không nối mạng phục vụ cho việc soạn thảo, in ấn, quản lý văn bản mật và có tủ riêng, có khóa để quản lý tài liệu mật. Bộ đã tiến hành gửi nhận văn bản điện tử tới Văn phòng Chính phủ, đảm bảo tất cả các văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được xử lý song song giữ bản giấy và bản điện tử.

 Ông Nguyễn Bá Hoan, Chánh Văn phòng Bộ LĐ-TBXH phát biểu tại buổi tiếp

Đối với công tác lưu trữ, Bộ đã bố trí 5 phòng làm kho lưu trữ tài liệu, trong đó có trang bị đầy đủ giá, hộp đựng tài liệu, máy hút bụi, hút ẩm, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, điều hòa, quạt thông gió. Tổng số tài liệu trong kho ước tính khoảng 750m (số đã chỉnh lý 500m), đã phục vụ 326 lượt người khai thác, sửa dụng tài liệu.

Đến nay, Bộ LĐ - TBXH được trang bị khá đầy đủ hạ tầng công nghệ phục vụ cho việc ứng dụng CNTT trong công tác tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản. Bộ đã ký kết Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel tiến hành nâng cấp, xây dựng hệ thống phần mềm đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính, cải cách thủ tục hành chính theo hướng tin gọn, hiệu quả. Bộ đã tình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ văn bản điện tử chiếm 100% so với văn bản giấy.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Vụ trưởng Vụ Hành chính Văn phòng Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc

Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Bộ đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan triển khai các công việc liên quan đến hạ tầng phục vụ điều hành trực tuyến và gửi nhận văn bản có chữ ký điện tử.

Bộ LĐ - TBXH đã phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ để cấp chứng thư số chuyên dùng cho Lãnh đạo Bộ, các tổ chức, các công chức, viên chức thuộc Bộ. Đến nay đã đề nghị và được cấp trên 100 chứng thư số chuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính phủ. Hiện nay, về mặt công nghệ trên eMolisa 6.0 đã sẵn sàng sử dụng chứng thư số để ký văn bản điện tử gửi Trục Liên thông văn bản điện tử theo yêu cầu của Chính phủ.

Đoàn công tác thực tế công tác ứng dụng CNTT tại phòng Hành chính Bộ LĐ-TBXH

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quốc Việt- Vụ trưởng Vụ Hành Chính (VPCP) đề nghị Văn phòng Bộ LĐ - TBXH, Trung tâm Thông tin cần tiếp tục phối hợp, tiếp tục hoàn thiện quy trình chuẩn tiếp nhận xử lý văn bản hành chính theo Trục liên thông văn bản Quốc gia. Đẩy nhanh tiến độ triển khai việc ký số văn bản điện tử theo Thông tư 01/2019/TT-BNV ngày 14/01/2019 của Bộ nội vụ. Đặc biệt là triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan Nhà nước các cấp. Thực hiện đồng bộ Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản theo quy định Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg...

 

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...Công văn 1894/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1882/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập tham dự lớp tập huấn "Ứng dung công nghệ...Quyết định số 655/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số...Công văn số 1851/LĐTBXH-BTXH V/v góp ý dự thảo Quyết định chỉ đạo tuyến ngành Lao...Thông báo số 1826/TB-LĐTBXH Kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã...Công văn số 1789/LĐTBXH-VP V/v góp ý Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ...Công văn số 196/VP-TĐKT v/v đề cử xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt nam năm 2019Công văn số 194/VP-CCHC v/v đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế...Công văn số 1657/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo danh sách CCVC và người lao động nghỉ hưu...Công văn số 1592/LĐTBXH-PC v/v xin ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa...Công văn 1492/CV-BCĐTƯ v/v tiếp sóng truyền hình trực tiếp Lễ phát động Tháng hành...Công văn số 1467/LĐTBXH-QLLĐNN v/v thông báo ký thì và phối hợp tổ chức đăng ký thi...Công văn số 1451/LĐTBXH-TTTT v/v gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số qua Trục...Công văn số 1418/LĐTBXH-QHLĐTL v/v đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn...Công văn số 1360/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1333/LĐTBXH-QHLĐTL v/v thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao,...Công văn số 1321/LĐTBXH-VP v/v thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành,...Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số...Công văn số 1253/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý...Công văn số 1235/LĐTBXH-VP v/v triển khai kế hoạch xét, tăng danh hiệu "Thầy thuốc...Công văn số 1228/LĐTBXH-VP v/v thay đổi mẫu chữ ký của ông Lê Tấn Dũng
Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...Công văn 1894/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1882/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập tham dự lớp tập huấn "Ứng dung công nghệ...Quyết định số 655/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số...Công văn số 1851/LĐTBXH-BTXH V/v góp ý dự thảo Quyết định chỉ đạo tuyến ngành Lao...Thông báo số 1826/TB-LĐTBXH Kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã...Công văn số 1789/LĐTBXH-VP V/v góp ý Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ...Công văn số 196/VP-TĐKT v/v đề cử xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt nam năm 2019Công văn số 194/VP-CCHC v/v đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế...Công văn số 1657/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo danh sách CCVC và người lao động nghỉ hưu...Công văn số 1592/LĐTBXH-PC v/v xin ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa...Công văn 1492/CV-BCĐTƯ v/v tiếp sóng truyền hình trực tiếp Lễ phát động Tháng hành...Công văn số 1467/LĐTBXH-QLLĐNN v/v thông báo ký thì và phối hợp tổ chức đăng ký thi...Công văn số 1451/LĐTBXH-TTTT v/v gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số qua Trục...Công văn số 1418/LĐTBXH-QHLĐTL v/v đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn...Công văn số 1360/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1333/LĐTBXH-QHLĐTL v/v thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao,...Công văn số 1321/LĐTBXH-VP v/v thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành,...Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số...Công văn số 1253/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý...Công văn số 1235/LĐTBXH-VP v/v triển khai kế hoạch xét, tăng danh hiệu "Thầy thuốc...Công văn số 1228/LĐTBXH-VP v/v thay đổi mẫu chữ ký của ông Lê Tấn Dũng