Bộ trưởng Đào Ngọc Dung làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày cập nhật: 09-04-2019

Toàn cảnh buổi làm việc
Chiều ngày 09/4/2019, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) do Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ nhiệm Ủy ban các Vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh cùng Lãnh đạo các đơn vị hai bên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động, tích cực phối hợp cùng Bộ LĐ-TBXH triển khai các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời hoàn thiện nhiều dự thảo văn bản, báo cáo quan trọng như: “Đề án cải cách chính sách tiền lương”, “Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” trình Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII, Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, buổi làm việc nhằm nắm bắt tình hình tổ chức, hoạt động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và những vướng mắc trong tổ chức thực hiện để có những giải pháp tháo gỡ kịp thời tiến tới đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bộ LĐ-TBXH sẽ chủ chủ trì, thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập để BHXH Việt Nam cử cán bộ trực tiếp tham gia, phối hợp soạn thảo, xây dựng dự thảo Nghị định số 01/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đồng thời chú trọng công tác thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức chính sách BHXH, BHTN tại Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu chỉ đạo buổi làm việc 

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết, năm 2018, công tác thu và phát triển đối tượng Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện là: Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 332.006 tỷ đồng, vượt 2.032 tỷ đồng, đạt 100,62% so với kế hoạch được Chính phủ giao. Số nợ phải tính lãi 5.715 tỷ đồng, bằng 1,7% tổng số phải thu, giảm 1,2% so với năm 2017. Đây là tỷ lệ nợ thấp nhất từ trước đến nay. Số người tham gia BHXH 14,724 triệu người, đạt 102,27%; BHTN là 12,68 triệu người, đạt 101,1%; tham gia BHYT 83,515 triệu người người, đạt 102,3%.

Đối với công tác giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN, năm 2018, toàn ngành giải quyết cho 119.747 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 775.860 người hưởng trợ cấp 1 lần; 9.849.930 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; 763.573 người hưởng trợ cấp thất nghiệp; 37.960 người hưởng hỗ trợ học nghề; trên 177,6 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT.

Đối với công tác chi BHXH, BHYT, BHTN, năm 2018, chi BHXH từ nguồn ngân sách là 45.756 tỷ đồng, chi BHXH từ quỹ BHXH là 155.584 tỷ đồng, chi quỹ BHTN 9.722 tỷ đồng, chi khám chữa bệnh BHYT là 99.846 tỷ đồng, trong đó tổng dự toán chi khám chữa bệnh BHYT được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 02/3/2018 là 91.139 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tích cực tham gia, phối hợp xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trình Chính phủ ban hành nhiều văn bản pháp luật như: Nghị quyết số 125/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TW; Nghị định số 143/2018/NĐ-CP về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, đồng thời Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ như tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; Xây dựng, hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của ngành; Công tác thu, phát triển đổi tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; Công tác thanh tra kiểm tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; Xây dựng, hoàn thiện Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng nâng cao chất lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Đặc biệt, trong năm 2018, công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin của ngành đã được Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Tổ Công tác của Thủ tướng Chính Phủ, Đoàn Giám sát của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam đánh giá là có hiệu quả, được sự đồng tình ủng hộ của doanh nghiệp và người dân. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đưa vào vận hành Hệ thống một cửa điện tử tập trung để quản lý, theo dõi trực tuyến toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính, từ việc tiếp nhận đến thụ lý giải quyết, trả kết quả. Đối với dịch vụ công trực tuyến, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cung cấp 19 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; triển khai, vận hành có hiệu quả Trung tâm Điều hành Hệ thống công nghệ thông tin và Trung tâm Dịch vụ khách hàng, phục vụ tư vấn, giải đáp cho người dân, người lao động các vấn đề liên quan đến BHXH, BHYT.

Lãnh đạo Trung tâm Điều hành Hệ thống công nghệ thông tin trình bày báo cáo tổng quan về Trung tâm với Đoàn công tác của Bộ LĐ-TBXH

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thăm quan Trung tâm Dịch vụ khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ của BHXH Việt Nam vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác phối hợp giữa cơ quan BHXH và các sở, ngành liên quan ở một số địa phương còn chưa chặt chẽ; Tỷ lệ bao phủ BHXH còn thấp so với tiềm năng, tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT tại các địa phương vẫn còn phổ biến, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH còn chậm, đặc biệt là BHXH tự nguyện; Tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHTN vẫn còn xảy ra ở nhiều địa phương, đơn vị; Số doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động có chiều hướng tăng, việc xử lý nợ BHXH, BHYT kéo dài đối với các doanh nghiệp phá sản, giải thể vẫn chưa có quy định, hướng dẫn giải quyết của pháp luật; Việc phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành về chính sách BHXH, BHYT có nơi, có lúc còn chưa thường xuyên, việc khởi tố xử lý hình sự theo Bộ Luật hình sự còn vướng mắc do chưa có hướng dẫn cụ thể.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Trường Giang – Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội (Bộ LĐ-TBXH) cho rằng, Ngành Bảo hiểm hiện đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức đối với mục tiêu phát triển bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện và công tác chi trả các chế độ, do đó, cần nghiên cứu chức năng thanh tra chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho Ngành Bảo hiểm hoặc xây dựng hệ thống kiểm soát, giám sát việc chi trả các chế độ.

Theo TS Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, trong 10 năm qua, nhất là 5 năm trở lại đây, BHXH Việt Nam đã có bước tiến dài và có nhiều kết quả ấn tượng trong việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, nhận thức của người dân về chính sách an sinh xã hội chưa cao, các chính sách bảo hiểm xã hội chưa thật sự hấp dẫn người dân. Do đó, Ngành Bảo hiểm cần tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, tăng cường hiệu quả công việc và chất lượng phục vụ người dân và cộng đồng.

TS Bùi Sỹ Lợi cho rằng, Ngành Bảo hiểm cần thiết kế, xây dựng chính sách phù hợp, hấp dẫn với người dân  

Báo cáo với Đoàn công tác tại buổi làm việc, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho rằng, hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang vướng mắc trong triển khai một số chính sách do tính chất đặc thù của Ngành Bảo hiểm. Cụ thể, hiện nay Bưu điện Việt Nam được giao chi trả chế độ, nhưng Ngành Bảo hiểm vẫn phải làm mẫu biểu để đưa tiền đến tận tay người thụ hưởng. Hay như vấn đề xử lý nợ đọng bảo hiểm xã hội trong các doanh nghiệp phá sản, “mất tích” vẫn chưa có giải pháp giải quyết triệt để. Kiến nghị với Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tại buổi làm việc, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh mong muốn Bộ LĐ-TBXH và các cơ quan liên quan xem xét, nghiên cứu sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đầy đủ cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tại buổi làm việc 

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đạt được thời gian qua trong việc thực hiện chế độ, chính sách, công tác mở rộng đối tượng tham gia, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà Ngành Bảo hiểm xã hội đang gặp phải. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, Bộ LĐ-TBXH sẽ sát cánh, đồng hành cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam để giải quyết các tồn đọng, khó khăn vì mục tiêu đảm bảo quyền lợi của người dân.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, chính sách bảo hiểm xã hội phải là công cụ đắc lực trong trụ cột an sinh xã hội. Đối với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam từng bước tiếp cận các vấn đề mới theo thông lệ quốc tế, tổ chức bộ máy từng bước hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn, tiếp tục bám sát Nghị quyết số 28-NQ/TW để hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm xã hội toàn dân. Cụ thể là xây dựng kế hoạch truyền thông, công tác tuyên truyền làm thay đổi nhận thức của người dân về chính sách an sinh xã hội, trở thành văn hóa an sinh xã hội của người dân. Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ LĐ-TBXH xây dựng đề án truyền thông với những nhiệm vụ, công việc cụ thể đối với từng đơn vị, cán bộ nhằm tiếp cận đến từng người dân. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ LĐ-TBXH kiến nghị xây dựng, sửa đổi chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hấp dẫn, hợp lòng dân, giải quyết những vấn đề đang tồn tại như tình trạng trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền các địa phương, các cấp, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng địa phương đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần có kế hoạch triển khai, giải pháp thực hiện cụ thể trong việc phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện trong thời gian tới.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung hoan nghênh và đánh giá cao Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là việc đi đầu trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin kết nối dữ liệu nội bộ. Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần phối hợp với các đơn vị liên quan để kết nối, chia sẻ, liên thông với hệ thống các cơ sở dữ liệu khác để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội.  

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Công văn số 1467/LĐTBXH-QLLĐNN v/v thông báo ký thì và phối hợp tổ chức đăng ký thi...Công văn số 1451/LĐTBXH-TTTT v/v gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số qua Trục...Công văn số 1418/LĐTBXH-QHLĐTL v/v đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn...Công văn số 1360/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1333/LĐTBXH-QHLĐTL v/v thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao,...Công văn số 1321/LĐTBXH-VP v/v thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành,...Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số...Công văn số 1253/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý...Công văn số 1235/LĐTBXH-VP v/v triển khai kế hoạch xét, tăng danh hiệu "Thầy thuốc...Công văn số 1228/LĐTBXH-VP v/v thay đổi mẫu chữ ký của ông Lê Tấn DũngCông văn số 1196/LĐTBXH-ATLĐ v/v triển khai hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ năm 2019 và chi...Quyết định 391/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung,...Công văn số 1123/UBQGTE v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ emCông văn số 1092/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ...Công văn số 1064/LĐTBXH-BHXH v/v giải đáp vướng mắc trong thực hiện Nghị định số...Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký bà Lê Minh GiangCông văn số 1049/LĐTBXH-TCCB v/v đăng ký tham gia khóa Bồi dưỡng về hội nhập quốc tếCông văn số 1045/LĐTBXH-KHTC v/v tham dự Hội nghị tập huấn hướng dẫn quản lý, sử...Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2019Quyết định số 303/QĐ-LĐTBXH v/v Ban hành Kế hoạch của Bộ Lao động - Thương binh và...Quyết định số 261/QĐ-LĐTBXH về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề Đại An thành Trường...Công văn số 870/LĐTBXH-VP v/v báo cáo tổng kết thi hành Nghị định về công tác văn...Quyết định số 272/QĐ-LĐTBXH về việc thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao...Quyết định số 259/QĐ-HĐPHPBGDPL về ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp...Công văn số 801/LĐTBXH-TCGDNN v/v xin ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số...Giấy mời số 780/GM-LĐTBXH tọa đàm về thực trạng và định hướng phát triển quan hệ lao...Công văn số 717/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 697/LĐTBXH-TCCB v/v thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng...Công văn số 672/LĐTBXH-TE v/v hướng dẫn công tác trẻ em năm 2019Công văn số 665/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2018
Công văn số 1467/LĐTBXH-QLLĐNN v/v thông báo ký thì và phối hợp tổ chức đăng ký thi...Công văn số 1451/LĐTBXH-TTTT v/v gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số qua Trục...Công văn số 1418/LĐTBXH-QHLĐTL v/v đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn...Công văn số 1360/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1333/LĐTBXH-QHLĐTL v/v thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao,...Công văn số 1321/LĐTBXH-VP v/v thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành,...Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số...Công văn số 1253/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý...Công văn số 1235/LĐTBXH-VP v/v triển khai kế hoạch xét, tăng danh hiệu "Thầy thuốc...Công văn số 1228/LĐTBXH-VP v/v thay đổi mẫu chữ ký của ông Lê Tấn DũngCông văn số 1196/LĐTBXH-ATLĐ v/v triển khai hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ năm 2019 và chi...Quyết định 391/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung,...Công văn số 1123/UBQGTE v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ emCông văn số 1092/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ...Công văn số 1064/LĐTBXH-BHXH v/v giải đáp vướng mắc trong thực hiện Nghị định số...Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký bà Lê Minh GiangCông văn số 1049/LĐTBXH-TCCB v/v đăng ký tham gia khóa Bồi dưỡng về hội nhập quốc tếCông văn số 1045/LĐTBXH-KHTC v/v tham dự Hội nghị tập huấn hướng dẫn quản lý, sử...Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2019Quyết định số 303/QĐ-LĐTBXH v/v Ban hành Kế hoạch của Bộ Lao động - Thương binh và...Quyết định số 261/QĐ-LĐTBXH về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề Đại An thành Trường...Công văn số 870/LĐTBXH-VP v/v báo cáo tổng kết thi hành Nghị định về công tác văn...Quyết định số 272/QĐ-LĐTBXH về việc thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao...Quyết định số 259/QĐ-HĐPHPBGDPL về ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp...Công văn số 801/LĐTBXH-TCGDNN v/v xin ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số...Giấy mời số 780/GM-LĐTBXH tọa đàm về thực trạng và định hướng phát triển quan hệ lao...Công văn số 717/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 697/LĐTBXH-TCCB v/v thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng...Công văn số 672/LĐTBXH-TE v/v hướng dẫn công tác trẻ em năm 2019Công văn số 665/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2018