Triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi các tác phẩm báo chí về giảm nghèo năm 2019

Ngày cập nhật: 05-04-2019

Toàn cảnh Hội nghị
Sáng ngày 5/4, tại Hà Nội, Ban tổ chức Cuộc thi các tác phẩm báo chí về giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi năm 2019. Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc thi chủ trì Hội nghị.

Cuộc thi các tác phẩm báo chí về giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 được phát động từ năm 2017 nhằm mục đích tăng cường sự quan tâm của các cơ quan báo chí đối với công tác giảm nghèo, đẩy mạnh việc thông tin về chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo, tập trung tuyên truyền các địa phương, tập thể, cá nhân, hộ gia đình nổi bật trong giảm nghèo bền vững, những gương điển hình, kinh nghiệm vươn lên thoát nghèo, thực hiện tốt công tác trợ giúp cho người nghèo, phổ biến các kinh nghiệm, sáng kiến, mô hình giảm nghèo có hiệu quả để phát huy và nhân rộng.

Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo Chu Thị Hạnh báo cáo kết quả thực hiện cuộc thi các tác phẩm giảm nghèo lần thứ hai năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện cuộc thi lần thứ hai năm 2018, Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo Chu Thị Hạnh cho biết, năm 2018, Ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận được hàng trăm tác phẩm dự thi của các cá nhân, tập thể các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương với các thể loại: phóng sự, ghi chép, bút ký, bài phản ánh, phóng sự ảnh, chương trình phát thanh, chương trình truyền hình…Trong đó có 174 tác phẩm lọt vào vòng sơ khảo, 69 tác phẩm vào vòng Chung khảo. Kết quả chấm chung khảo đã lựa chọn 38 cá nhân có các tác phẩm đạt giải (trong đó có 02 Giải A, 09 Giải B, 13 Giải C, 14 Giải khuyến khích) và 01 Giải tập thể có nhiều tác phẩm dự thi và có nhiều tác phẩm đạt giải.

Bên cạnh các kết quả đạt được, quá trình tổ chức cuộc thi năm 2018 vẫn còn tồn tại hạn chế trong công tác thông tin truyền thông về kế hoạch tổ chức cuộc thi đến các cơ quan báo chí, dẫn đến sự tham gia, hưởng ứng của một số cơ quan truyền thông ở Trung ương và địa phương còn hạn chế; một số tác phẩm dự thi chưa được tác giả đầu tư công phu nên chất lượng tác phẩm chưa cao…

Về Kế hoạch tổ chức Cuộc thi các tác phẩm báo chí về giảm nghèo năm 2019, tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào các nội dung: Thể lệ cuộc thi; Cách thức tổ chức Cuộc thi; Thời gian phát động cuộc thi năm 2019; Thời gian công bố và trao giải; Cơ cấu các giải thưởng ... Đặc biệt là sự phối hợp tổ chức thực hiện giữa Bộ LĐ-TBXH, Bộ Thông tin Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam..

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc thi các tác phẩm báo chí về giảm nghèo phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc thi thống nhất với các ý kiến, đề xuất, phát biểu của các đại biểu tham dự, trong đó yêu cầu kiện toàn Ban tổ chức, Tổ thư ký Cuộc thi năm 2019; Hoàn chỉnh lại Kế hoạch tổ chức, thể lệ Cuộc thi theo các góp ý tại Hội nghị. Cùng với đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng Trung ương và địa phương; Đổi mới phương thức tuyên truyền, thu hút các tác giả viết về công tác giảm nghèo trên các vùng miền của Tổ quốc.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Công văn số 2510/LĐTBXH-VP V/v thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên...Công văn số 898/QLLĐNN V/v giới thiệu chức danh và chữ kýKế hoạch số 2464/KH-LĐTBXH Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt...Công văn số 295/KHLĐ-QLKH V/v tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ...Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP...Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...Công văn 1894/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1882/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập tham dự lớp tập huấn "Ứng dung công nghệ...Quyết định số 655/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số...Công văn số 1851/LĐTBXH-BTXH V/v góp ý dự thảo Quyết định chỉ đạo tuyến ngành Lao...Thông báo số 1826/TB-LĐTBXH Kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã...Công văn số 1789/LĐTBXH-VP V/v góp ý Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ...Công văn số 196/VP-TĐKT v/v đề cử xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt nam năm 2019Công văn số 194/VP-CCHC v/v đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế...Công văn số 1657/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo danh sách CCVC và người lao động nghỉ hưu...Công văn số 1592/LĐTBXH-PC v/v xin ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa...Công văn 1492/CV-BCĐTƯ v/v tiếp sóng truyền hình trực tiếp Lễ phát động Tháng hành...Công văn số 1467/LĐTBXH-QLLĐNN v/v thông báo ký thì và phối hợp tổ chức đăng ký thi...Công văn số 1451/LĐTBXH-TTTT v/v gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số qua Trục...Công văn số 1418/LĐTBXH-QHLĐTL v/v đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn...Công văn số 1360/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1333/LĐTBXH-QHLĐTL v/v thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao,...
Công văn số 2510/LĐTBXH-VP V/v thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên...Công văn số 898/QLLĐNN V/v giới thiệu chức danh và chữ kýKế hoạch số 2464/KH-LĐTBXH Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt...Công văn số 295/KHLĐ-QLKH V/v tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ...Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP...Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...Công văn 1894/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1882/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập tham dự lớp tập huấn "Ứng dung công nghệ...Quyết định số 655/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số...Công văn số 1851/LĐTBXH-BTXH V/v góp ý dự thảo Quyết định chỉ đạo tuyến ngành Lao...Thông báo số 1826/TB-LĐTBXH Kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã...Công văn số 1789/LĐTBXH-VP V/v góp ý Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ...Công văn số 196/VP-TĐKT v/v đề cử xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt nam năm 2019Công văn số 194/VP-CCHC v/v đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế...Công văn số 1657/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo danh sách CCVC và người lao động nghỉ hưu...Công văn số 1592/LĐTBXH-PC v/v xin ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa...Công văn 1492/CV-BCĐTƯ v/v tiếp sóng truyền hình trực tiếp Lễ phát động Tháng hành...Công văn số 1467/LĐTBXH-QLLĐNN v/v thông báo ký thì và phối hợp tổ chức đăng ký thi...Công văn số 1451/LĐTBXH-TTTT v/v gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số qua Trục...Công văn số 1418/LĐTBXH-QHLĐTL v/v đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn...Công văn số 1360/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1333/LĐTBXH-QHLĐTL v/v thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao,...