Triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi các tác phẩm báo chí về giảm nghèo năm 2019

Ngày cập nhật: 05-04-2019

Toàn cảnh Hội nghị
Sáng ngày 5/4, tại Hà Nội, Ban tổ chức Cuộc thi các tác phẩm báo chí về giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi năm 2019. Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc thi chủ trì Hội nghị.

Cuộc thi các tác phẩm báo chí về giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 được phát động từ năm 2017 nhằm mục đích tăng cường sự quan tâm của các cơ quan báo chí đối với công tác giảm nghèo, đẩy mạnh việc thông tin về chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo, tập trung tuyên truyền các địa phương, tập thể, cá nhân, hộ gia đình nổi bật trong giảm nghèo bền vững, những gương điển hình, kinh nghiệm vươn lên thoát nghèo, thực hiện tốt công tác trợ giúp cho người nghèo, phổ biến các kinh nghiệm, sáng kiến, mô hình giảm nghèo có hiệu quả để phát huy và nhân rộng.

Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo Chu Thị Hạnh báo cáo kết quả thực hiện cuộc thi các tác phẩm giảm nghèo lần thứ hai năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện cuộc thi lần thứ hai năm 2018, Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo Chu Thị Hạnh cho biết, năm 2018, Ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận được hàng trăm tác phẩm dự thi của các cá nhân, tập thể các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương với các thể loại: phóng sự, ghi chép, bút ký, bài phản ánh, phóng sự ảnh, chương trình phát thanh, chương trình truyền hình…Trong đó có 174 tác phẩm lọt vào vòng sơ khảo, 69 tác phẩm vào vòng Chung khảo. Kết quả chấm chung khảo đã lựa chọn 38 cá nhân có các tác phẩm đạt giải (trong đó có 02 Giải A, 09 Giải B, 13 Giải C, 14 Giải khuyến khích) và 01 Giải tập thể có nhiều tác phẩm dự thi và có nhiều tác phẩm đạt giải.

Bên cạnh các kết quả đạt được, quá trình tổ chức cuộc thi năm 2018 vẫn còn tồn tại hạn chế trong công tác thông tin truyền thông về kế hoạch tổ chức cuộc thi đến các cơ quan báo chí, dẫn đến sự tham gia, hưởng ứng của một số cơ quan truyền thông ở Trung ương và địa phương còn hạn chế; một số tác phẩm dự thi chưa được tác giả đầu tư công phu nên chất lượng tác phẩm chưa cao…

Về Kế hoạch tổ chức Cuộc thi các tác phẩm báo chí về giảm nghèo năm 2019, tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào các nội dung: Thể lệ cuộc thi; Cách thức tổ chức Cuộc thi; Thời gian phát động cuộc thi năm 2019; Thời gian công bố và trao giải; Cơ cấu các giải thưởng ... Đặc biệt là sự phối hợp tổ chức thực hiện giữa Bộ LĐ-TBXH, Bộ Thông tin Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam..

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc thi các tác phẩm báo chí về giảm nghèo phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc thi thống nhất với các ý kiến, đề xuất, phát biểu của các đại biểu tham dự, trong đó yêu cầu kiện toàn Ban tổ chức, Tổ thư ký Cuộc thi năm 2019; Hoàn chỉnh lại Kế hoạch tổ chức, thể lệ Cuộc thi theo các góp ý tại Hội nghị. Cùng với đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng Trung ương và địa phương; Đổi mới phương thức tuyên truyền, thu hút các tác giả viết về công tác giảm nghèo trên các vùng miền của Tổ quốc.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Công văn số 1467/LĐTBXH-QLLĐNN v/v thông báo ký thì và phối hợp tổ chức đăng ký thi...Công văn số 1451/LĐTBXH-TTTT v/v gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số qua Trục...Công văn số 1418/LĐTBXH-QHLĐTL v/v đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn...Công văn số 1360/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1333/LĐTBXH-QHLĐTL v/v thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao,...Công văn số 1321/LĐTBXH-VP v/v thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành,...Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số...Công văn số 1253/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý...Công văn số 1235/LĐTBXH-VP v/v triển khai kế hoạch xét, tăng danh hiệu "Thầy thuốc...Công văn số 1228/LĐTBXH-VP v/v thay đổi mẫu chữ ký của ông Lê Tấn DũngCông văn số 1196/LĐTBXH-ATLĐ v/v triển khai hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ năm 2019 và chi...Quyết định 391/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung,...Công văn số 1123/UBQGTE v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ emCông văn số 1092/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ...Công văn số 1064/LĐTBXH-BHXH v/v giải đáp vướng mắc trong thực hiện Nghị định số...Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký bà Lê Minh GiangCông văn số 1049/LĐTBXH-TCCB v/v đăng ký tham gia khóa Bồi dưỡng về hội nhập quốc tếCông văn số 1045/LĐTBXH-KHTC v/v tham dự Hội nghị tập huấn hướng dẫn quản lý, sử...Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2019Quyết định số 303/QĐ-LĐTBXH v/v Ban hành Kế hoạch của Bộ Lao động - Thương binh và...Quyết định số 261/QĐ-LĐTBXH về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề Đại An thành Trường...Công văn số 870/LĐTBXH-VP v/v báo cáo tổng kết thi hành Nghị định về công tác văn...Quyết định số 272/QĐ-LĐTBXH về việc thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao...Quyết định số 259/QĐ-HĐPHPBGDPL về ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp...Công văn số 801/LĐTBXH-TCGDNN v/v xin ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số...Giấy mời số 780/GM-LĐTBXH tọa đàm về thực trạng và định hướng phát triển quan hệ lao...Công văn số 717/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 697/LĐTBXH-TCCB v/v thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng...Công văn số 672/LĐTBXH-TE v/v hướng dẫn công tác trẻ em năm 2019Công văn số 665/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2018
Công văn số 1467/LĐTBXH-QLLĐNN v/v thông báo ký thì và phối hợp tổ chức đăng ký thi...Công văn số 1451/LĐTBXH-TTTT v/v gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số qua Trục...Công văn số 1418/LĐTBXH-QHLĐTL v/v đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn...Công văn số 1360/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1333/LĐTBXH-QHLĐTL v/v thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao,...Công văn số 1321/LĐTBXH-VP v/v thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành,...Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số...Công văn số 1253/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý...Công văn số 1235/LĐTBXH-VP v/v triển khai kế hoạch xét, tăng danh hiệu "Thầy thuốc...Công văn số 1228/LĐTBXH-VP v/v thay đổi mẫu chữ ký của ông Lê Tấn DũngCông văn số 1196/LĐTBXH-ATLĐ v/v triển khai hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ năm 2019 và chi...Quyết định 391/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung,...Công văn số 1123/UBQGTE v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ emCông văn số 1092/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ...Công văn số 1064/LĐTBXH-BHXH v/v giải đáp vướng mắc trong thực hiện Nghị định số...Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký bà Lê Minh GiangCông văn số 1049/LĐTBXH-TCCB v/v đăng ký tham gia khóa Bồi dưỡng về hội nhập quốc tếCông văn số 1045/LĐTBXH-KHTC v/v tham dự Hội nghị tập huấn hướng dẫn quản lý, sử...Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2019Quyết định số 303/QĐ-LĐTBXH v/v Ban hành Kế hoạch của Bộ Lao động - Thương binh và...Quyết định số 261/QĐ-LĐTBXH về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề Đại An thành Trường...Công văn số 870/LĐTBXH-VP v/v báo cáo tổng kết thi hành Nghị định về công tác văn...Quyết định số 272/QĐ-LĐTBXH về việc thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao...Quyết định số 259/QĐ-HĐPHPBGDPL về ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp...Công văn số 801/LĐTBXH-TCGDNN v/v xin ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số...Giấy mời số 780/GM-LĐTBXH tọa đàm về thực trạng và định hướng phát triển quan hệ lao...Công văn số 717/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 697/LĐTBXH-TCCB v/v thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng...Công văn số 672/LĐTBXH-TE v/v hướng dẫn công tác trẻ em năm 2019Công văn số 665/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2018